ภารกิจกู้โลกกับ SC Asset เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

การสร้าง ‘ทุกเช้าที่ดี’ คือภารกิจหลักที่ SC Asset มุ่งมั่นในการพัฒนาบ้านในทุกระดับราคาให้เป็นที่อยู่อาศัย ที่พักผ่อน ส่งมอบความปลอดภัย และแก้ไขทุกเรื่องกวนใจที่เกี่ยวข้องกับบ้านให้กับครอบครัว SC ทุกคน

เราเชื่อว่าหากทุกคนได้ตื่นขึ้นมาในเช้าที่ดีในทุกๆ วัน ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้สังคมเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ

นอกเหนือจากภารกิจหลักที่นำมาสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนแล้ว SC Asset ยังจัดทำหลากหลายโครงการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนอีกหลายโครงการ ทั้งในเรื่อง ‘การสร้างคุณค่าสู่สังคม’ และ ‘การใส่ใจสิ่งแวดล้อม’ ซึ่งนับเป็น 2 องค์ประกอบสำคัญที่เราสนับสนุนมาโดยตลอด

โครงการ ‘Be Right Back’  Circular Living Campaign โครงการที่มีจุดประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทยและทั่วโลก เป็นกิจกรรมที่อยากให้ทุกคนตระหนักว่าทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาและจะสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในการลดขยะพลาสติกจากครัวเรือนได้อย่างไรบ้าง โครงการนี้อยากพาทุกคนมาทำความรู้จักขยะ เรียนรู้การคัดแยกขยะอย่างถูกต้องและทางเลือกต่างๆ ในชีวิต เพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนที่สร้างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน

โครงการ ‘บ้านคิดส์มิตรฉัน (Kids’Mission) หนึ่งในโครงการที่ SC เข้าไปร่วมพัฒนากับพันธมิตร จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้เด็กระหว่าง 3 – 15 ปี ในแคมป์ก่อสร้างแห่งแรกบนพื้นที่กว่า 200 ไร่ ที่โครงการเนเบอร์ฮูด บางกะดี (Neighbourhood Bangkadi) จ.ปทุมธานี โดยการนำวัสดุเหลือใช้จากงานก่อสร้างและงานขายจากโครงการต่างๆ มาพัฒนา เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ภายใต้แนวคิด Zero Waste ที่ตลอดกระบวนการสร้างทั้งหมดไม่เกิดขยะ ทั้งยังชวนมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)  เข้ามาวางหลักสูตรและดูแลเด็กๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมเติบโตและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนต่อไป

เช่นเดียวกับ ‘โครงการถนนพลาสติกรีไซเคิล’ ที่เราร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการรีไซเคิลขยะพลาสติก ให้เกิดมูลค่าและกลับมาสร้างประโยชน์ได้อีกครั้ง โดยการนำพลาสติกไปผสมกับยางมะตอยเพื่อใช้ปูถนน ทำให้ถนนมีความแข็งแรงและทนทานต่อการกัดเซาะของน้ำมากขึ้นถึง 15% – 33% จากการทดสอบโดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นว่าอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนขึ้นได้ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

SC Asset เชื่อว่า การส่งมอบคุณค่าคืนให้กับชุมชน การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว และการได้สัมผัสกับวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างชาติ จะทำให้เราเข้าใจและเห็นคุณค่าของสังคมที่เราอยู่อาศัย เมื่อเราเข้าใจและมองเห็นคุณค่า ก็ไม่ยากที่ช่วยกันพัฒนาสังคมไปสู่ความยั่งยืนได้

นอกจากนั้น SC Asset ยังเชื่อมั่นในเรื่องความยั่งยืนของสังคมและชุมชนผ่านวัฒนธรรมทางอาหาร โดยได้ร่วมมือ Asiola และมูลนิธิรักษ์อาหาร (Thai SOS) ในการเปลี่ยนอาหารเหลือเกินบริโภค เพื่อส่งมอบให้สถานสงเคราะห์ บ้านอุปถัมภ์ ตลอดจนที่พักผู้ลี้ภัย

รวมไปถึงอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ส่งต่อความยั่งยืนนี้สู่อนาคต ในการร่วมสนับสนุนงาน‘Fruitfull (ฟรุ๊ตฟูลล์)’ ซึ่งเป็นงานที่นำเสนอเรื่องราวของอาหารที่เชื่อมโยงกันในหลากหลายมิติ ตั้งแต่วิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้การสร้างสรรค์ประสบการณ์อาหารที่แปลกใหม่มาเปิดมุมมองทางวัฒนธรรมอาหารการกิน และสร้างการตระหนักรู้ถึงวงจรที่เชื่อมโยงและเกื้อหนุนกันอย่างยั่งยืนในระบบนิเวศของอาหาร ตั้งแต่ต้นทางการผลิตวัตถุดิบ มาจนถึงปลายทางที่ปรุงสำเร็จเป็นอาหารบนจาน ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้ลิ้มรสอาหารจากเชฟชื่อดังมากมายระดับมิชลินในรูปแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อม จากการใช้วัสดุจากธรรมชาติ ทั้งแก้ว จาน ชาม ช้อน ซึ่งเรียกได้ว่างานนี้ปราศจากพลาสติกอย่างสิ้นเชิง แถมยังส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานเรียนรู้การแยกขยะ และทิ้งขยะอย่างถูกวิธีตลอดภายในงานอีกด้วย

นี่คือส่วนหนึ่งจากความตั้งใจของเราที่อยากให้เกิดความยั่งยืนขึ้นทั้งในเรื่อง ‘การสร้างคุณค่าสู่สังคม’ และ ‘การใส่ใจสิ่งแวดล้อม’ และมุ่งมั่นที่จะทำอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต