สรุปแนวคิดของ คุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ จากงาน The Standard Economic Forum : The Word After COVID-19

สรุปแนวคิด คุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ในงาน The Standard Economic Forum หัวข้อ Urban Life Transformation โลกอนาคตของการออกแบบเมือง เมื่อบ้านเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง วันที่ 30 พ.ค.63

1.นิยามของคำว่า “บ้าน”

⁃ บ้านยังคงทำหน้าที่ในความหมายปกติที่เป็นมาโดยตลอดคือ เป็นที่อยู่อาศัย (Dwelling) และคุ้มกันภัย (Shelter) แต่จากสถานการณ์โควิด-19 เป็นตัวเร่งให้คนมีความต้องการบ้านในฐานะที่เป็นสถานที่คุ้มกันภัยมากยิ่งขึ้น

⁃ ข้อมูลจาก Google แสดงให้เห็นว่า ในเดือน เม.ย มีคนค้นหาบ้านเพิ่มขึ้น 28% ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขลูกค้าเข้าชมโครงการและยอดขายบ้านเดี่ยวของ SC ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก

⁃ สูตรการทำอสังหาฯสมัยก่อนคือ Location, Location, Location ปัจจุบันกลายเป็น Location, Location, Solution โครงการบ้านที่สร้างในทำเลที่มีบริการส่ง Living Solutions ต่างๆ เข้าถึงก็จะยังคงขายได้เช่นกัน

2.บ้านในอนาคตหน้าตาเป็นอย่างไร

⁃ แบบร่างทางความคิดในแบบของคุณพงศ์ ผ่านโมเดล 5H’s คือ

H1: Home

⁃ บ้านกลายเป็น Hub ของกิจกรรมหลากหลาย เกิดการจำกัดความจากการทำ Work ให้เป็น Second Home เป็นการทำ Home ให้เป็น Second Workplace

⁃ E-comerce ยุคใหม่ต้องส่งต่อประสบการณ์ด้วย คำถามคือ เราจะออกแบบบ้านที่รองรับประสบการณ์เหล่านี้ได้อย่างไร

⁃ Home Maintenance ในรูปแบบ Subscription มาแน่นอน เป็นสิ่งที่เป็นอนาคตของที่อยู่อาศัย

H2: Health

⁃ เราจะทำอย่างไรให้บ้านเป็นสถานที่ที่สร้างสุขภาวะที่ดีได้ เช่นเรื่อง อากาศ, อุณหภูมิ และอาหารการกิน

H3: Hygiene

⁃ เมื่อปัจจัยในเรื่องความสะอาดเป็นประเด็นสำคัญในการใช้ชีวิต คำถามคือเราจะสร้างส่วนกลางในโครงการอสังหาอย่างไรที่ยังคงสามารถใช้งานแบบส่วนรวมและส่วนตัวได้ในพื้นที่เดียวกัน (Co VS Iso)

H4: High Density Fear

⁃ เราจะทำอย่างไรให้คนอาศัยอยู่บ้านในโครงการที่มีผู้คนอยู่หลายบ้านได้อย่างสะดวกสบายไม่แออัด ลดความกังวลเรื่องความหนาแน่นของผู้คน

H5: Happiness

⁃ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้คนเริ่มหวงแหนเวลา อยากจัดการเวลาของตัวเองได้โดยไม่จำเป็นต้องทำงาน Full Time เกิดการขับเคลื่อนของ Gig Economy ที่มีผู้ประกอบการรายย่อยหน้าใหม่ กับธุรกิจใหม่ๆ

⁃ Gen Z เป็นวัยที่เริ่มไม่อยากซื้อ ไม่อยากเป็นเจ้าของ แต่ใช้วิธี Subscribe แทน เห็นว่า Happy Price เป็นส่วนหนึ่งของ Happy Life จึงเป็นที่มาของ Subscription Economy

⁃ เราจะทำบ้านอย่างไรที่จะเป็นที่อยู่อาศัยที่รองรับ Happiness ต่างๆ เหล่านี้

คุณพงศ์ยังคงยืนยันว่า ถึงจะมีปัจจัยอะไรเปลี่ยนไปแค่ไหน สิ่งที่จะไม่เปลี่ยนแปลงเลยสำหรับคนทำบ้านที่ SC Asset คือเรื่อง “คุณภาพ”

3.อนาคตเมืองกรุงเทพจะเป็นอย่างไร

⁃ เรื่องแรก คนจะเริ่มกระจายออกสู่ชานเมืองเพราะกังวลเรื่องการอยู่อย่างหนาแน่น และสิ่งที่จะทำให้การอยู่อาศัยที่ไกลเมืองออกไปเป็นไปได้คือเทคโนโลยี การส่งมอบ Solution ให้ถึงบ้าน (Last Mile Solution) ผ่านเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นแน่นอนในทุกพื้นที่

⁃ เรื่องสอง ผู้คนต้องการพื้นที่สีเขียวในทุกที่ที่ตัวเองอาศัย

⁃ เรื่องสาม พื้นที่ที่สามารถเดินเท้าได้อย่างปลอดภัยเป็นเรื่องจำเป็นในพื้นที่ที่อยู่อาศัย

⁃ ทั้งสามเรื่องเป็นปัจจัยสำคัญของการออกแบบที่อยู่อาศัยในอนาคตของธุรกิจอสังหา

4.บทสรุปของเหตุการณ์

⁃ คุณพงศ์ขอให้กำลังใจให้ผู้คนที่ได้รับความลำบาก โดยเฉพาะสำหรับบางคนที่อาจจะโดน Lay Off ให้มองว่าสิ่งที่เสียไปคืองาน สิ่งที่ได้กลับมาคือเวลา อยากให้บริหารเวลาที่ได้กลับมานั้น ไปทำงานได้หลากหลาย แบ่งงานที่มีออกเป็นงานเล็กๆ หลายๆ ส่วน (Decoupling Jobs) บางอย่างอาจจะอยู่ใน Gig Economy บางส่วนอาจจะเป็นผู้ประกอบการ และศึกษาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี ทำให้เกิดเป็นโอกาสใหม่ๆ ในอนาคต