เงื่อนไขการร่วมสนุกกับกิจกรรม “อั่งเปาตั่วตั่วไก๊ ไลค์ & แชร์ แจกซองอั่งเปารับปีโค”

ร่วมสนุกกับกิจกรรม “อั่งเปาตั่วตั่วไก๊ ไลค์ & แชร์ แจกซองอั่งเปารับปีโค” เพื่อลุ้นรับซองอั่งเปาลวดลายพิเศษ จากเอสซี แอสเสท จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 2 ชุด

กติกาและเงื่อนไขการร่วมสนุก

 1. กด Like ติดตามเพจ SC Asset
 2. แชร์โพสต์กิจกรรม (https://m.scasset.com/2xou) ที่หน้า Wall ของคุณ พร้อมพิมพ์ข้อความบอกเหตุผลว่า “ต้องการนำซองอั่งเปาไปใช้ส่งให้ใคร เพราะอะไร?”
 3. ใส่ Hashtag #SCAsset #SCAssetChineseNewYear21 พร้อมตั้งสถานะโพสต์เป็นสาธารณะ
 4. ลุ้นเป็นหนึ่งในผู้ชนะกับกิจกรรม “อั่งเปาตั่วตั่วไก๊ ไลค์ & แชร์ แจกซองอั่งเปารับปีโค” เพื่อลุ้นรับชุดซองอั่งเปาลวดลายพิเศษ จากเอสซี แอสเสท จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 2 ชุด

  ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม “อั่งเปาตั่วตั่วไก๊ ไลค์ & แชร์ แจกซองอั่งเปารับปีโค :
  ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2564

  ประกาศผลสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ทาง Facebook page : SC Asset

  ยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
  หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่กำหนด หรือ ไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ และจะพิจารณามอบรางวัลให้แก่ผู้ร่วมสนุก
 5. การยืนยันสิทธิ์รับของรางวัล ผู้ได้รับของรางวัลต้องมายืนยันสิทธิ์ใน Inbox ที่ https://www.facebook.com/scasset โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพ
 6. ไม่จำกัดเพศและอายุ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 7. ตัดสินผู้ชนะโดยกรรมการจากเอสซี โดยคัดเลือกจากคำตอบที่โดนใจของคณะกรรมการ และทำถูกต้องครบถ้วนตามกติกา คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้ข้อความไม่เหมาะสม และไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
 9. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นในทุกกรณี
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลท่านละ 1 รางวัลเท่านั้น