Energy Blockchain รายแรกของไทย ในอุตสาหกรรมอสังหาฯ

ปัจจุบันเรื่องพลังงานอาจไม่ใช่เพียงแค่การมองหาพลังงานทางเลือก แต่อาจคือการแทนที่ด้วยพลังงานสะอาด และจะเป็นอย่างไรหากเราทุกคนสามารถมีเทคโนโลยีที่สามารถผลิตพลังงานใช้ได้เอง SC Asset ผู้นำ Living Solutions และ BCPG หนึ่งในผู้บุกเบิกนำนวัตกรรมระดับโลกมาใช้ในธุรกิจพลังงาน จึงจับมือเปิดตัว ‘Sun Share Project’ นำระบบ Solar Roof มาผลิตไฟฟ้าในโครงการบ้าน และซื้อขายระหว่างกัน ผ่าน Blockchain รายแรก ในโครงการ เนเบอร์ฮูด บางกะดี

Blockchain กับโลกพลังงาน

ปัจจุบัน Blockchain ไม่ใช่เทคโนโลยีเพื่อช่วยสายการเงินเท่านั้น แต่รวมถึงภาคธุรกิจอื่นๆ รวมถึงภาคพลังงานด้วย ‘Sun Share Project’ คือการนำเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งพัฒนาโดย BCPG มาใช้ในการบริหารพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซื้อขายพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านระบบแบบอัตโนมัติได้โดยตรง แบบไม่ผ่านคนกลาง หมายความว่า ลูกบ้าน SC Asset ที่เข้าร่วมโครงการเปลี่ยนหลังคาเป็น Solar Roof สามารถนำพลังงานที่ผลิตได้ไปขายให้กับบ้านที่ต้องการใช้ได้โดยตรง ผ่าน Blockchain ปัจจุบันนำร่องติดตั้งในโครงการ เนเบอร์ฮูด บางกะดี พร้อมให้ใช้งานไตรมาสที่ 4 นี้

สร้างประโยชน์ให้ลูกค้าอย่างยั่งยืน

ลูกบ้านที่อาศัยอยู่ในโครงการที่มีการติดตั้ง ‘Sun Share Project’ จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน จากการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เองจาก Solar Roof และพลังงานที่เหลือใช้ยังสามารถขายผ่านระบบ Blockchain  อัตโนมัติให้กับบ้านอื่น และ Sport Complex ที่มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันได้อีกด้วย

Big Data ต่อยอดสู่การพัฒนาระบบการบริหารพลังงานไฟฟ้าให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด

ในอนาคต ‘Sun Share Project’ จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานของชุมชน (Big Data and Data Management) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการพลังงานของพื้นที่สาธารณะ  ทั้งส่วนกลาง และ Sport complex เพื่อให้การใช้พลังงานของชุมชนมีความคุ้มค่าและเหมาะสมที่สุด

ทั้งหมดนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ขึ้น และยังเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ใช้พลังงานสะอาดให้มากขึ้น ร่วมสร้าง low cost, low carbon society เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1749 หรือ www.scasset.com/theneighbourhood