SC Asset เปิดตัว Inside SC Freedom to be Best ‘ทำงานดี เต็มที่ในแบบคุณ’

เพราะเราเชื่อว่า พนักงานทุกคนคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ และมีการทำงานร่วมกันเป็นทีมพร้อมส่งเสริมให้ทุกคน กล้าพูด กล้าทำ ร่วมกันลงมือ ให้อิสระในความคิด เปิดพื้นที่แห่งความเชื่อใจและเป็นมิตร จะนำมาซึ่งผลสำเร็จของการทำงาน

เพื่อเป็นการตอกย้ำความเชื่อนี้ SC ASset เปิดตัวโปรเจกต์ ‘Inside SC Freedom to be Best’ ทำงานดี เต็มที่ในแบบคุณ มุ่งสู่อันดับหนึ่งบริษัทอสังหาฯ ที่น่าทำงานด้วย ชูแนวคิด ‘3 ดี’ สมดุล สังคม และอนาคต ให้อิสระ เป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดในทุกด้าน

เมื่อ Covid-19 ได้เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าโลกแห่งการทำงานไปจากเดิม ทั้งจากรูปแบบการทำงานแบบ work from home ทำให้เกิดคำถามถึงความสำคัญของการทำงานที่ต้องเข้าออฟฟิศ SC ASSET ในฐานะผู้สร้างที่อยู่อาศัย ผู้ส่งมอบ Living solution พร้อมทุกเช้าที่ดีให้กับลูกบ้าน การเริ่มต้นไปสู่จุดหมายดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากคุณภาพชีวิตของพนักงานผู้ส่งมอบความสุขให้กับลูกบ้านยังได้รับการดูแลที่ดีไม่พียงพอ

ด้วยแนวคิดเช่นนี้ ทำให้เอสซีปรับตัวรองรับโลกที่เปลี่ยนไป เปิดตัว ‘Inside SC’ Employer Branding พร้อมยึดวัฒนธรรมองค์กร มอบ ‘Freedom to be Best’ ให้พนักงานทุกคนได้มีอิสระในการเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในสิ่งที่คุณอยากจะเป็น ให้อิสรภาพในการคิดพูด ในการลงมือทำ ในบรรยากาศการทำงานที่แลกเปลี่ยนกันด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจ การดูแลกันของคนในองค์กร เพื่อให้พนักงานได้ส่งมอบงานที่ดีที่สุด พร้อมกับได้เป็นตัวเองที่ดีที่สุดด้วย โดยตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี 2565 นี้ SC ASset จะเป็นอันดับ 1 ของบริษัทอสังหาฯ ที่ดีที่สุดที่คนอยากทำงานด้วย และเป็น Top 20 ของบริษัทที่คนเก่งทุก Gen อยากทำงานด้วยมากที่สุด

ผลจากการทำเวิร์กช็อป การสำรวจ และทำโฟกัสกรุ๊ปทั้งจากคนทำงาน จากนักศึกษาที่เป็นคนรุ่นใหม่ พบว่าสิ่งที่พวกเขามองหาในชีวิตการทำงานคือ อิสรภาพในการเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุด ทั้งเรื่องงานและเรื่องชีวิตด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการดูแลของเอสซีที่มอบ Freedom to be best, Best at work, Best at health, Best at mind. ให้คุณ ทำงานดี เต็มที่ในแบบคุณ มาพร้อมนโยบายชวนคนรุ่นใหม่เข้าทำงานโดยมอบ 3 ดี การันตีเมื่อเข้ามาเป็นครอบครัวเอสซี ได้แก่ สมดุลดี สังคมดี อนาคตดี

สมดุลดี มาจากลักษณะการทำงาน Hybrid Workplace ที่ยืดหยุ่น สำหรับพนักงานที่ทำงานในสำนักงานให้ Work from anywhere สัปดาห์ละ 2 วันสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ ส่วนพนักงานที่ทำหน้างานหรือโครงการ เอสซีให้อิสระในการจัดสรรเวลาตามหน้างาน ให้ สิทธิลางาน Workation ลาพักร้อนพร้อมแสตนบายทำงานในช่วงเวลาทีมีประชุมงาน เวลาที่เหลือก็เที่ยวต่อได้เลย รวมถึงให้งบดูแลตัวเอง (FlexiBenefit) ให้พนักงานทุกคนสามารถจัดสรรสวัสดิการตามไลฟ์สไตล์ของตนเองได้

สังคมดี ที่เอสซีเป็นสังคมของการเอาใจใส่กัน แคร์กัน และให้ความเท่าเทียมกับทุกคน สวัสดิการรักษาพยาบาลเท่าเทียม ที่เราให้พนักงานและผู้บริหารเท่ากันทั้งหมด รวมถึง สวัสดิการสมรสเท่าเทียม ที่เราเปิดกว้างมอบให้ทุกเพศทุกวัย ทั้งยังมี สวัสดิการคนโสด ที่เราก็ดูแลไม่ทอดทิ้ง เรามีพื้นที่ส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็น Social Club, Canteen หรือ Co.Lab ที่ช่วยสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ และช่วยสานความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคนในองค์กร

อนาคตดี วัฒนธรรมองค์กรของเอสซีคือการสนับสนุนให้พนักงานทุกคนเรียนรู้ เพื่อจะเติบโตไปกับองค์กร เราจึงเตรียม งบสำหรับศึกษาดูงานทั้ง ในและต่างประเทศ เพื่อให้นำกลับมาพัฒนางานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป รวมถึงมี งบสำหรับการเข้าร่วมหลักสูตรเพื่อต่อยอดเพิ่มเติมความรู้ตามยุคสมัย เพื่อให้ได้งานที่ดีที่สุด และพนักงานเองก็ได้รับความรู้ติดตัวให้กลายเป็นคนที่ดีที่สุดในเวอร์ชั่นของตนเอง

 ‘Inside SC – Freedom to Be Best’  ทำงานดี เต็มที่ในแบบคุณ  จึงเป็นการเปิดโอกาสให้คนเก่งทุก Generation  ได้เรียนรู้เคล็ดลับและเรื่องสำคัญเพื่อก้าวสู่โลกของการทำงานในอนาคต  แบบถามจริง ตอบจริง แบบชัดเจนที่สุด ”

พร้อมติดตามรับชมเรื่องราว ‘Inside SC – Freedom to Be Best’  ทำงานดี เต็มที่ในแบบคุณ  

ได้ที่ m.scasset.com/8QAD

พบกันทุกช่องทางของ Inside SC

Facebook : https://m.scasset.com/8J6q  

Instagram : https://m.scasset.com/8J6r  

Tiktok : https://m.scasset.com/8J6u  

LinkedIn : https://m.scasset.com/8J75   

Line@ : https://m.scasset.com/8J6y   

#InsideSC #FreedomtoBeBest #SCAsset #SCที่ทำงานในฝัน #SCบริษัทอสังหาที่น่าทำงานอันดับหนึ่ง