กุญแจสำคัญที่ทำให้ SC Asset เป็น 1 ในสุดยอดองค์กรในฝันที่คนรุ่นใหม่อยากเข้าทำงาน

นับเป็นอีกความภูมิใจของ SC Asset ที่ก้าวขึ้นมาเป็น 1 ในสุดยอด 50 องค์กรในฝันที่คนรุ่นใหม่อยากเข้าทำงานมากที่สุดในปี 2022 (อ้างอิงจาก WorkVenture) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราคำนึงถึงความสำคัญของความคิดเห็นของพนักงาน และสื่อสารร่วมกันภายในองค์กรทุกระดับอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

และด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่มาจากการรับฟังเสียงของพนักงานคือ ‘Hybrid Workplace’ โดย 65% ของพนักงานเล็งเห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานแบบ Hybrid Workplace ซึ่งมีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยผสมผสานระหว่างการทำงานที่ออฟฟิศและการทำงานที่ไหนก็ได้ (Work From Anywhere) ในสัดส่วน 3 : 2 วัน เพื่อส่งเสริมให้เกิด Productivity และ Creativity ให้ความอิสระในการทำงานที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์วิถีใหม่

#SCAsset #ForGoodMornings #SCที่ทำงานในฝัน