SC แกร่ง!! เผยปี 2021 แนวราบเติบโตกวาดยอดขายสูงสุด

SC แกร่ง!! เผยปี 2021 แนวราบเติบโตกวาดยอดขายสูงสุด หนุนยอดขายรวมทำสถิติสูง 21,819 ล้านบาท เติบโตกว่า 31%

โดยคุณพงศ์ – ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ CEO, SC Asset เปิดเผยถึงความสำเร็จในปี 2021 ที่ผ่านมาว่า “เป็นผลงานร่วมกันของทีม ภายใต้การสื่อสารภายในองค์กรสม่ำเสมอ การรักษาคุณภาพมาตรฐานสูง พร้อมกับวิธีคิดและการออกแบบอย่างตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัย (human-centric) โดยการมุ่งนำนวัตกรรมใส่ในสินค้าและบริการ เพื่อสร้างเช้าที่ดีสำหรับลูกค้าทุกคน”

ซึ่งยอดขายที่เติบโตส่วนใหญ่มาจากยอดขายแนวราบสูงสุด 17,385 ล้านบาท พร้อมกับยอดขายแนวสูง 4,434 ล้านบาท ที่เติบโตกว่า 140% โดยมาจากกลุ่มคอนโดมิเนียมระดับ Super Luxury

เพื่อตอบความสำเร็จ SC Asset มีการตุนเสบียงที่ดินสำหรับรองรับการเติบโตในอนาคต โดยได้ซื้อที่ดินใหม่เพิ่มในปี 2021 สูงสุด ภายใต้งบประมาณกว่า 10,000 ล้านบาท สำหรับสร้างยอดขายและรายได้ตลอด 4 ปีนี้ เป็นแนวราบทุกระดับราคา และคอนโดมิเนียมแบรนด์ใหม่สำหรับกลุ่มเป้าหมาย Gen Y

สำหรับปี 2022 SC Asset มีแผนเปิดโครงการใหม่สูงถึง 27 โครงการ มูลค่ากว่า 38,900 ล้านบาท เมื่อรวมกับโครงการต่อเนื่องจาก ปี 2021 จะมีโครงการเพื่อขายทั้งหมด 80 โครงการ มูลค่ารวม 68,650 ล้านบาท


#SCASSETมุ่งสู่แบรนด์บ้านเดี่ยวอันดับ1 #SCmeCondo #ForGoodMornings #SCAsset