SC Asset ครองอันดับสุดยอด 50 องค์กรในฝันของคนรุ่นใหม่ ปี 2022

ครั้งแรก!! ของการก้าวเป็น Top ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุด

โดยที่ผ่านมา SC Asset วางเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็น Living Solutions Provider ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี “บุคลากร” เป็นหนึ่งในทรัพยากรหลักที่คอยขับเคลื่อนองค์กร พร้อมปรับ mindset และเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรใหม่ใช้ชื่อว่า #SCSkydive เพื่อสื่อถึงพลังแห่งความร่วมมือ เป็นหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจแบบ 4C

1. Care ใส่ใจเพื่อน ใส่ใจลูกค้า

2. Courage กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ เพื่อนำเสนอสิ่งใหม่

3. Collaboration ทำงานร่วมต่างแผนก ต่างบริษัท มุ่งมั่นไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน

4. Continuous Improvement เรียนรู้สิ่งใหม่ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้ง เรามีพื้นที่อย่าง CO.Lab พื้นที่ทำงานใหม่สำหรับการทำงานที่เปิดโอกาสให้พนักงานจากหลายแผนกได้พบเจอกัน ร่วมงานกัน เพื่อพัฒนาไอเดียต่างๆ ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน กำหนดให้เป็นพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์ เปิดกว้างเพื่อรับฟังความเห็น และแบ่งปันไอเดียของทุกคน

จึงทำให้เราเป็นบริษัทที่ก้าวกระโดดขีดความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาอย่างเนื่อง เพื่อให้เกิดการทำงานที่สามารถก้าวทันโลกของการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลทำให้คนทำงานรุ่นใหม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าทำงานและยกระดับการทำงานร่วมกับองค์กรให้พัฒนาไปอีกขั้น

ทั้งนี้ขอขอบคุณ Work Venture ที่ปรึกษาและผู้นำด้านการสร้างแบรนด์นายจ้างให้แก่องค์กรชั้นนำในไทย กับผลสำรวจ 50 บริษัทที่คนรุ่นใหม่สนใจร่วมงานด้วยมากที่สุดใน ปี 2022 และแน่นอนว่า SC Asset จะไม่หยุดนิ่งและพร้อมพัฒนาเพื่อก้าวขึ้นสู่ อันดับที่ดีกว่าเดิมแน่นอนครับ

#SCAsset#ForGoodMornings#SCที่ทำงานในฝัน