ที่อยู่อาศัยโอนกรรมสิทธิ์

2018 ปีแห่งการซื้อจริง มูลค่าโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเติบโตกว่าปีที่ผ่านมาถึง 35%

               จากข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย พบว่า กำลังซื้อจริงที่มีความสามารถในการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยปี 2018
ในกรุงเทพมหานครและและปริมณฑลมีความร้อนแรงกว่าปีที่ผ่านมา พบว่า มีการโอนกรรมสิทธิ์ได้จริงทะลุ 400,000 ล้านบาท
เป็นการโอนทั้งหมด 120,000 หน่วย มีมูลค่ามากกว่าปี 2560 ถึง 35% และ มีจำนวนหน่วยมากกว่าปี 2560 ถึง 20% ตามลำดับ

ซึ่งปี 2018 เป็นปีที่มีการเติบโตของการโอนกรรมสิทธิ์สูงสุด

การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2017 และ 2018

บ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียม มีการเติบโตสูงเป็นลำดับ1 มูลค่าการโอนเพิ่มขึ้น 38% จำนวนหน่วยเพิ่มขึ้น 20%

ทาวน์โฮม มีการเติบโตสูงเป็นลำดับต่อมา มูลค่าการโอนเพิ่มขึ้น 26% จำนวนหน่วยเพิ่มขึ้น 19%

บ้านแฝดมียอดการเติบโตน้อยที่สุด มูลค่าการโอนเพิ่มขึ้น 22% จำนวนหน่วยเพิ่มขึ้น 14%

               เราต้องมาดูกันว่า ปี 2019 กำลังซื้อจริงในอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยจะเติบโตต่อไปได้อีกมากน้อยแค่ไหน ในภาวะเศรษฐกิจและภายใต้กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับใหม่ๆ เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงในปีนี้

 

ภาพประกอบเนื้อหา

 

   

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

จัดทำโดย แผนกกลยุทธ์การตลาด บมจ.เอสซี แอสเสทฯ

 

ภาพ cover