วิธีเช็คเบื้องต้นว่าบ้านเราควรเดินระบบสายไฟใหม่

ระบบไฟในบ้านเป็นระบบสำคัญที่เจ้าของบ้านควรหมั่นตรวจตราเพื่อความปลอดภัยจากเหตุที่เราสามารถป้องกันได้ ไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟรั่ว หรือสายไฟภายในบ้านขาด ซึ่งเพื่อความปลอดภัยจึงควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ ฯลฯ อยู่เสมอ ซึ่งวิธีเช็คระบบไฟเบื้องต้นภายในบ้าน นั้นมีหลักๆ 5 วิธี ดังนี้

ตรวจมิเตอร์ไฟว่ามีไฟรั่วหรือไม่ 

วิธีเช็คง่ายที่สุด คือลองปิดไฟทั้งบ้านและดึงปลั๊กออก หลังจากนั้นให้ดูที่มิเตอร์ไฟของบ้านว่ายังหมุนอยู่หรือไม่ เพราะถ้าหากมิเตอร์ยังหมุนเรื่อยๆ นั่นแปลว่าอาจจะมีกระแสไฟรั่วภายในบ้าน ณ จุดใดจุดหนึ่ง ซึ่งถ้าเบรกเกอร์ไม่ตัดไฟอัตโนมัติ ควรเรียกช่างมาแก้ไขตรวจหาจุดที่ไฟรั่ว รวมทั้งต้องเปลี่ยนสายไฟที่รั่วนั้นด้วย 

ตรวจเช็คจุดเชื่อมต่อสายไฟ

ตรวจเช็คสายไฟทุกบริเวณในบ้าน เริ่มจากจุดที่มีสายไฟเยอะๆ หรือเป็น Hub ที่ต่อไปออกไปบรเวณอื่นๆ โดยใช้ไขควงเช็คไฟดูในจุดที่มีรอยไหม้ สายไฟเปื่อย หรือจุดที่ขาดจากกาลเวลาหรือแมลงและหนู นอกจากนี้ยังควรเช็คตามผนังและเพดานรอบบ้านด้วย ว่ามีรอยน้ำเปื้อนในบริเวณใกล้ๆ สายไฟหรือไม่ เพราะอาจทำให้ไฟช็อตได้ 

เช็คปลั๊กและเต้ารับทุกจุด

ใช้ไขควงเช็ดไฟเสียบเข้าไปที่เต้ารับทุกจุดในบ้าน ว่ามีจุดไฟนไฟไม่เข้าหรือชำรุดแล้วบ้าง เพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที นอกจากนี้ปลั๊กสามตาในบริเวณต่างๆ ก็ควรเช็คว่าเต้ารับต้นทางร้อนเกินไปหรือเวลาเสียบมีไฟแล่บออกมาหรือไม่ สัญญาณนี้จะบ่งบอกว่าใช้ไฟเกินหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียบปลั๊กอยู่นั้นอาจมีโอกาสไฟรั่วได้

ตรวจเช็คตู้ไฟประจำบ้าน

ทุกบ้านจะมีตู้ไฟประจำบ้านที่เป็นศูนย์กลางในการควบคุมกระแสไฟต่างๆ ภายในบ้านให้ตรวจสอบเมนสวิตช์ว่า มีสิ่งสกปรก มีมดหรือแมลงเข้าไปทำรังอยู่ในตู้หรือไม่ ดูสีของสายไฟว่าเป็นปกติหรือไม่และตรวจสอบคัตเอาต์หรือ เบรกเกอร์ว่ายังสามารถทำงานได้ดี ปลดวงจรไฟฟ้าได้หรือไม่ หากมีอะไรเสียหายควรซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที

ตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้าน

ตรวจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้านที่มีความเสี่ยงว่าจะไฟรั่วหรือไฟช็อตได้ง่าย เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า (อุปกรณ์ที่ใกล้ชิดกับนำ้หรือแหล่งน้ำ) โดยใช้ไขควงเช็คไฟแตะที่ตัวเครื่องถ้าไฟติดแปลว่าอาจะมีไฟรั่วได้ ควรเรียกช่างให้เข้ามาติดตั้งสายดิน หรือติดตั้งตัวนำไฟให้ไหลลงดิน 

สายไฟในบ้านหรือเรื่องไฟฟ้า เป็นสิ่งที่ต้องหมั่นตรวจเช็ค ตรวจสอบให้มั่นใจว่าทำงานได้ดีไม่ชำรุดเสียหาย เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินและทุกชีวิตในบ้านบ้านที่คุณรัก