3 เรื่องที่ต้องรู้! หากอยากต่อเติมครัวหลังบ้านทาวน์โฮม

ต่อเติมครัวหลังบ้านทาวน์โฮม

“ห้องครัว” เป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญที่เปรียบเสมือนหัวใจของบ้าน เพราะเป็นพื้นที่สำหรับทำอาหาร ช่วยเติมพลังงานและสร้างช่วงเวลาดีๆ ให้กับครอบครัว แต่เนื่องจากบ้านของหลายๆ คนมีพื้นที่จำกัด โดยเฉพาะบ้านทาวน์โฮมที่มักเหลือพื้นที่หลังบ้านไว้ให้ไม่มากนัก จะทำครัวในบ้านก็ไม่ถนัดและกังวลเรื่องกลิ่นโดยเฉพาะคนที่ชอบทำอาหาร เจ้าของบ้านหลายคนจึงเลือกที่จะต่อเติมเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน แต่การจะต่อเติมครัวหลังบ้านของบ้านทาวน์โฮมไม่ใช่เรื่องง่าย

วันนี้เราจึงมีเคล็ดลับสำหรับผู้ที่คิดจะต่อเติมครัวหลังบ้านที่ต้องรู้ เพื่อให้ห้องครัวมีพื้นที่ใช้สอยที่สะดวก ไม่รบกวนเพื่อนบ้าน และยังสามารถกำหนดงบประมาณในการต่อเติมครัวหลังบ้านทาวน์โฮมได้อีกด้วย 

กฎหมายต้องรู้ก่อนที่จะต่อเติมครัวหลังบ้านทาวน์โฮม

ในการต่อเติมครัวหลังบ้านทาวน์โฮม ไม่สามารถที่จะทำได้ทันที เนื่องจากมีข้อจำกัดของเรื่องกฎหมายในการต่อเติมเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งขั้นตอนหรือข้อกำหนดต่างๆ ที่จะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะเริ่มต่อเติมครัวหลังบ้านทาวน์โฮม ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดตามมาหลังจากต่อเติมแล้วเสร็จนั่นเอง โดยสิ่งที่ต้องรู้ก่อนต่อเติมครัวหลังบ้านทาวน์โฮม มีดังนี้

1.ระยะร่นและการเว้นที่ว่าง

ในกฎหมายควบคุมอาคาร หากมีการต่อเติมครัวหลังบ้านทาวน์โฮมด้วยการขยายพื้นที่ จะต้องมีการวัดระยะห่างจากพื้นที่ว่างของตัวอาคารกับพื้นที่สาธารณะ ซึ่งตามกฎหมายฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ระบุไว้ว่าจะต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างเขตที่ดินกับเขตตัวอาคารไม่น้อยกว่า 3 เมตร และเว้นที่ว่างด้านหลังอาคารระหว่างรั้วกับแนวผนังอาคารไม่น้อยกว่า 2 เมตร อีกทั้งจะต้องมีความสูงไม่เกิน 1.2 เมตร รวมถึงต้องไม่มีหลังคาคลุม จึงจะสามารถทำการต่อเติมครัวหลังบ้านทาวน์โฮมได้แบบไม่ผิดกฎหมาย 

2.ต้องขออนุญาตเขต

ข้อสำคัญต่อมา คือการขออนุญาตสำนักงานเขตของที่ตั้งทาวน์โฮมที่เราจะทำการต่อเติมครัวหลังบ้าน ซึ่งหากเราทำการต่อเติมครัวหลังบ้านทาวน์โฮมมากกว่า 5 ตารางเมตรขึ้นไป โดยที่ไม่มีการเพิ่มหรือลดจำนวนเสาหรือคาน ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตเจ้าพนักงาน แต่ถ้าหากการต่อเติมครัวหลังบ้านทาวน์โฮมนั้นมีเนื้อที่เกิน 5 ตารางเมตรขึ้นไป หรือมีการเพิ่มเสาหรือคานเพิ่มเติม จะต้องไปทำเรื่องขออนุญาตกับเจ้าพนักงานให้ถูกต้องก่อนถึงจะเริ่มดำเนินการได้ โดยจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการตรวจไม่เกิน 45 วัน ซึ่งหากการต่อเติมมีสถาปนิกหรือวิศวกรเซ็นเป็นผู้รับรองในแบบแปลนห้องหรือผู้ควบคุมการก่อสร้างให้กับเจ้าพนักงาน จะใช้เวลาเพียง 3 วันเท่านั้น

3.การยินยอมจากเพื่อนบ้าน

เมื่อขออนุญาตเขตที่ตั้งของทาวน์โฮมเรียบร้อยแล้ว ต่อมาคือการขออนุญาตหรือความยินยอมจากเพื่อนบ้านที่อยู่รอบข้าง ว่าจะมีการต่อเติมครัวหลังบ้านทาวน์โฮม เนื่องจากอาจมีเสียงระหว่างการก่อสร้างต่อเติม ที่เป็นปัญหารบกวนเพื่อนบ้านของคุณได้ ฉะนั้นหากได้รับการยินยอมจากเพื่อนบ้าน ก็จะช่วยให้การต่อเติมครัวหลังบ้านทาวน์โฮมง่ายมากยิ่งขึ้น

4.ช่วงเวลาในการก่อสร้าง

อีกหนึ่งข้อที่ผู้ที่คิดจะทำการต่อเติมครัวหลังบ้านทาวน์โฮมจะต้องรู้ นั่นคือการต่อเติมครัวหลังบ้านทาวน์โฮมจะต้องใช้เสียงที่มีความดังไม่เกิน 75 เดซิเบล ในระยะ 30 เมตร และห้ามทำการก่อสร้างในช่วงระหว่างเวลา 22.00 – 06.00 น. ของวันต่อไปอีกด้วย เพราะหากฝ่าฝืนต่อเติมในช่วงเวลาดังกล่าวอาจได้รับโทษ เนื่องจากทำผิดกฎหมายของการต่อเติมนั่นเอง

5.ผลที่จะได้รับหากต่อเติมผิดกฎหมาย

ข้อสุดท้ายนี้ถือว่าสำคัญที่สุดซึ่งเจ้าของทาวน์โฮมจะต้องรับรู้ เพราะหากเจ้าของบ้านยินยอมให้ช่างทำการต่อเติมครัวหลังบ้านทาวน์โฮมในช่วงเวลาที่ห้ามดำเนินการ อาจผิดกฎหมายมาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ที่ว่าด้วยการทำให้เกิดเสียงดังโดยไม่มีเหตุอันควร และสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อาศัยรอบข้าง โดยเบื้องต้นจะถูกปรับไม่เกิน 5,000 บาท และอาจถูกโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและต้องได้รับโทษปรับไม่เกินวันละ 10,000 บาทตลอดเวลาที่ทำผิดอีกด้วย 

นอกจากนี้ หากอาคารหรือครัวทาวน์โฮมของคุณถูกตรวจพบว่าทำผิดกฎหมาย และไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ จะถูกสั่งรื้อถอนภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งหากมีคำสั่งให้รื้อถอนแต่เจ้าบ้านไม่ยินยอม อาจได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และต้องโดนปรับรายวันอีกไม่เกิน 30,000 บาท จนกว่าจะทำตามคำสั่งเจ้าพนักงานอีกด้วย

การประเมินพื้นที่ใช้สอยของครัวหลังบ้าน

สำหรับการต่อเติมครัวหลังบ้านทาวน์โฮม ปัญหาหลักส่วนใหญ่ที่มักจะพบเจอคือเรื่องของพื้นที่ใช้สอยที่มีจำกัด ซึ่งมักจะนำพื้นที่ซักล้างหลังบ้านมาเป็นครัวหลังบ้านแทน ทำให้พื้นที่ใช้สอยที่ใช้สำหรับซักล้างหลังบ้านเหลือน้อย จึงจำเป็นต้องเหลือพื้นที่บางส่วนเอาไว้ใช้สำหรับซักล้างด้วย เพราะฉะนั้นพื้นที่ครัวส่วนใหญ่จึงมีขนาดไม่ใหญ่มาก ทำให้ต้องเลือกอุปกรณ์ที่มีความเป็นมัลติฟังก์ชัน ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายและประหยัดพื้นที่ อย่างเคาน์เตอร์ครัวที่สามารถประกอบอาหารได้ทุกชนิดและมีฟังก์ชันที่สามารถติดตั้งการใช้งานเสริมได้ โดยควรติดตั้งเคาน์เตอร์ให้เป็นรูปตัวแอล (L) เข้ากับมุมหลังบ้าน เพื่อให้เข้ากับพื้นที่ใช้สอยที่มีจำกัด แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์การทำครัวของบ้านนั้นๆ ว่าเป็นแบบไหนอีกด้วย

เรื่องกลิ่น ควันและคราบไม่พึงประสงค์

สิ่งที่ต้องรู้ต่อมาหากต้องการต่อเติมครัวหลังบ้านทาวน์โฮม คือ การต่อเติมหลังคาและผนังที่ครอบคลุมทั้งห้องครัวหลังบ้านทั้งหมด เนื่องจากคนไทยอย่างเรามักจะชอบทำอาหารที่มีรสชาติจัดจ้าน ไม่ว่าจะเป็นต้ม ผัด แกง ทอด ซึ่งทำให้มีทั้งกลิ่นและควันฟุ้งอยู่ทั่วบริเวณพื้นที่ครัว แน่นอนว่าอาจไปรบกวนเพื่อนบ้านของคุณได้ ดังนั้นการติดตั้งเครื่องดูดควันก็เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการต่อเติมครัวหลังบ้านทาวน์โฮมเช่นกัน 

โดยการต่อเติมครัวหลังบ้านทาวน์โฮมควรจะยกผนังให้สูงกว่าเดิม เพื่อให้สามารถติดตั้งเครื่องดูดควันให้สามารถปล่อยควันและกลิ่นออกไปนอกตัวบ้านไกลๆ ได้ เนื่องจากบ้านทาวน์โฮมมีรูปแบบโครงสร้างติดๆ กัน และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้กลิ่นและควันไปรบกวนเพื่อนบ้านรอบๆ นั่นเอง

เช่นเดียวกับคราบไม่พึงประสงค์ที่ไปเกาะตามผนัง ฝ้า เพดานหรือหลังคาบ้านก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่มักพบเจอบ่อย ซึ่งอย่างที่กล้าวไปข้างต้นว่าการต่อเติมครัวหลังบ้านทาวน์โฮมมักจะใช้พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน รวมถึงใช้รั้วหลังบ้านเป็นส่วนหนึ่งของผนังห้องครัว ดังนั้นหากคุณไม่อยากพบเจอปัญหาคราบไม่พึงประสงค์มาสร้างความรำคาญใจให้กับผนังบ้านคุณ แนะนำว่าให้เปลี่ยนสีห้องครัว หรือต่อเติมให้เป็นผนังแบบปูนเปลือย สีอะคริลิคแบบผิวมัน เพราะสามารถทำความสะอาดได้ง่าย หรือจะต่อเติมครัวหลังบ้านทาวน์โฮมให้เป็นสไตล์ Industrial เลยก็ได้เช่นกัน

ซึ่งการต่อเติมครัวหลังบ้านทาวน์โฮมในรูปแบบนี้ จะช่วยให้สามารถดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายขึ้น และในส่วนหลังคานั้นควรใช้วัสดุโปร่งแสงหรือทำกันสาดแบบม้วนได้ เพื่อให้หลังบ้านกลายเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ในการใช้งาน ซึ่งการเลือกวัสดุที่เปิดโอกาสให้แสงแดดสามารถส่องเข้ามาที่ห้องครัวได้ นอกจากจะช่วยให้ดูสะอาดตาอยู่ตลอดเวลาแล้ว ยังช่วยให้ดูโปร่งโล่งและเป็นการฆ่าเชื้อโรคไปในตัวอีกด้วย

ข้อควรระวังในการต่อเติมครัวหลังบ้านทาวน์โฮม

  1. ตำแหน่งของอุปกรณ์ในห้องครัว อาทิเช่น เตาแก๊สควรติดตั้งให้ห่างจากผนังห้องครัวอย่างน้อย 30 เซนติเมตร
  2. ตำแหน่งปลั๊กไฟควรมีการกำหนดระยะห่างให้เหมาะสมและอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการใช้งาน
  3. ระบบน้ำควรวางตำแหน่งที่สะดวกต่อการเดินท่อและต่อเข้ากับตัวซิงค์ล้างจานได้สะดวก
  4. ควรวัดขนาดอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะนำมาจัดวาง อาทิ ตู้เย็น เตา และอ่างล้างจาน ก่อนที่จะติดตั้งเคาน์เตอร์สำหรับประกอบอาหาร

ปัญหาที่อาจตามมาหากต่อเติมผิดวิธี

  1. อาคารอาจเกิดการทรุดตัวทำให้ไม่เท่ากันได้
  2. ทำให้โครงสร้างเดิมและส่วนที่ต่อเติมฉีกขาดออกจากกัน
  3. อาจก่อให้เกิดปัญหาการน้ำรั่วซึมภายในบ้านได้

เป็นยังไงกันบ้างครับกับ 3 เรื่องที่ต้องรู้ ก่อนที่จะต่อเติมครัวหลังบ้านทาวน์โฮม ที่เรานำมาฝากกัน หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการช่วยตัดสินใจก่อนที่ใครหลายๆ คนจะตัดสินใจต่อเติมครัวหลังบ้านทาวน์โฮมกันนะครับ 

และสำหรับใครที่กำลังมองหาทาวน์โฮม บ้านทาวน์โฮมที่ตกแต่งเสร็จพร้อมอยู่ และผ่านกระบวนการความคิดที่ตอบโจทย์กับทุกไลฟ์สไตล์และทุกช่วงวัยแล้วล่ะก็ เราขอแนะนำโครงการบ้านทาวน์โฮมจาก SC Asset ที่ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพ  พร้อมให้คุณเข้าไปสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษในราคาที่จับต้องได้แล้ววันนี้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดโครงการต่างๆ ที่สนใจได้ที่ https://www.scasset.com/th/townhome/