บทความล่าสุด

#เพราะทุกวันคือความเท่าเทียม SC Asset ร่วมสนับสนุนความหลากหลายและเคารพความต่าง ชวนเข้าใจคนทำงานยิ่งขึ้น ผ่าน #SCEmbraceHerStory เนื่องในวันสตรีสากล (International Women’s Day ...

SC Asset ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันสตรีสากล (International Women’s Day 2024) เพื่อเฉลิมฉลองและสนับสนุนการให้ความสำคัญกับความเสมอภาคและยอมรับในความหลากหลายของผู้หญิงทุกคน เพราะผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่เพียง ‘เพื่อนร่วมงาน’ แต่ยังมีอีกหลายบทบาทในชีวิต ...

SC Asset สร้างผลงานโดดเด่นด้าน Social Media คว้า Best Brand Performance on Social ...

เมื่อเทรนด์สีเขียวมาแรงและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เพราะองค์กรต่าง ๆ รวมถึงผู้บริโภคได้ใส่ใจในเรื่องของทรัพยากรโลกและรักษ์โลกกันมากยิ่งขึ้น จนทำให้หลายคนเริ่มค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของตนเองให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น ทั้งเรื่องการอุปโภคและบริโภคที่นึกถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการก่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย แม้กระทั่ง “บ้าน” ...

เพราะปัญหาโลกร้อนในปัจจุบันเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัญหานี้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรา ซึ่งทาง SC Asset มุ่งมั่นที่จะเติบโตควบคู่กับความใส่ใจในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำร่องการบริหารอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์อย่างจริงจัง โดยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ จับมือร่วมกับบริษัทชั้นนำมากมาย เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสังคม ชุมชน ...

ภาวะโลกร้อน เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก จนทำให้ชั้นบรรยากาศของโลกเริ่มเสื่อมสภาวะ ทำให้อากาศที่เราใช้หายใจอยู่ในปัจจุบันนั้นไม่สะอาด หรือมีสิ่งแปลกปลอมที่อาจส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจของเราได้ โดยเฉพาะในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 และแน่นอนว่าภาวะโลกร้อนกลายเป็นภาวะวิกฤตของโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จนทำให้หลายคนเริ่มตื่นตัว รวมไปถึงองค์กรต่าง ...

SC Asset เฉลิมฉลอง International Women’s Day 2024 ชวนเข้าใจคนทำงานยิ่งขึ้น ผ่าน Embrace Her Story
Corporate

SC Asset เฉลิมฉลอง International Women’s Day 2024 ชวนเข้าใจคนทำงานยิ่งขึ้น ผ่าน Embrace Her Story

#เพราะทุกวันคือความเท่าเทียม SC Asset ร่วมสนับสนุนความหลากหลายและเคารพความต่าง ชวนเข้าใจคนทำงานยิ่งขึ้น ผ่าน #SCEmbraceHerStory เนื่องในวันสตรีสากล (International Women’s Day 2024) SC Asset ผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูง และมีนวัตกรรม ตอกย้ำความเป็นบริษัทอสังหาฯ อันดับ 1 ที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานมากที่สุด...
อ่านเพิ่มเติม
บางครั้ง เรื่องที่ต้องเจอ..ถ้าไม่ใช่เธอก็ไม่มีวันเข้าใจ “Embrace Her Story – เรื่องเล่า….จากใจเธอ”
Corporate

บางครั้ง เรื่องที่ต้องเจอ..ถ้าไม่ใช่เธอก็ไม่มีวันเข้าใจ “Embrace Her Story – เรื่องเล่า….จากใจเธอ”

SC Asset ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันสตรีสากล (International Women’s Day 2024) เพื่อเฉลิมฉลองและสนับสนุนการให้ความสำคัญกับความเสมอภาคและยอมรับในความหลากหลายของผู้หญิงทุกคน เพราะผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่เพียง ‘เพื่อนร่วมงาน’ แต่ยังมีอีกหลายบทบาทในชีวิต บางครั้งพวกเธอ เหนื่อย ลำบาก และทุกข์ใจยิ่งกว่าภายนอกที่เรามองเห็น เราจึงชวน 6 เพื่อนพนักงานเอสซีฯ มาบอกเล่าประสบการณ์ ‘เรื่องราว’...
อ่านเพิ่มเติม
SC Asset คว้ารางวัล Best Brand Performance on Social Media จากงานประกาศรางวัล #ThailandSocialAward12
Corporate

SC Asset คว้ารางวัล Best Brand Performance on Social Media จากงานประกาศรางวัล #ThailandSocialAward12

SC Asset สร้างผลงานโดดเด่นด้าน Social Media คว้า Best Brand Performance on Social Media (Finalist) สาขา Residential Real Estate (กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบที่พักอาศัย) จากงานประกาศรางวัล #ThailandSocialAward12...
อ่านเพิ่มเติม
SCero Mission Ep.17 : บ้าน SC ใช้ Green Material ให้ประโยชน์ยั่งยืน…ประหยัดทั้งคุณ มีความสุขทั้งโลก 
Corporate

SCero Mission Ep.17 : บ้าน SC ใช้ Green Material ให้ประโยชน์ยั่งยืน…ประหยัดทั้งคุณ มีความสุขทั้งโลก 

เมื่อเทรนด์สีเขียวมาแรงและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เพราะองค์กรต่าง ๆ รวมถึงผู้บริโภคได้ใส่ใจในเรื่องของทรัพยากรโลกและรักษ์โลกกันมากยิ่งขึ้น จนทำให้หลายคนเริ่มค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของตนเองให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น ทั้งเรื่องการอุปโภคและบริโภคที่นึกถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการก่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย แม้กระทั่ง “บ้าน” ก็ยังสามารถเปลี่ยนให้ช่วยโลกให้ยั่งยืนได้อย่างง่าย ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้เกิดวัสดุและผลิตภัณฑ์สำหรับบ้านมากมาย ทำให้บ้านหลังธรรมดากลายเป็นบ้านสีเขียว ที่เป็นมิตรต่อผู้อยู่และสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการใช้พลังงาน บ้านน่าอยู่ ร่มรื่น และยังอ่อนโยนต่อเงินในกระเป๋าของเราในระยะยาวได้อีกด้วย...
อ่านเพิ่มเติม
SCero  Mission Ep.16 : SC Asset มุ่งสร้างคุณค่าสู่ผู้คนและสิ่งแวดล้อม ด้วย SCero Mission เพื่อเราและโลกที่ยั่งยืน
Corporate

SCero  Mission Ep.16 : SC Asset มุ่งสร้างคุณค่าสู่ผู้คนและสิ่งแวดล้อม ด้วย SCero Mission เพื่อเราและโลกที่ยั่งยืน

เพราะปัญหาโลกร้อนในปัจจุบันเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัญหานี้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรา ซึ่งทาง SC Asset มุ่งมั่นที่จะเติบโตควบคู่กับความใส่ใจในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำร่องการบริหารอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์อย่างจริงจัง โดยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ จับมือร่วมกับบริษัทชั้นนำมากมาย เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลัก 5 Stage of SCero Mission ครบทั้งกระบวนการ ดังนี้...
อ่านเพิ่มเติม
SCero Mission Ep.15 : ออกแบบบ้านด้วย Green Technology เพื่อบ้านของเรา เพื่อความสุขของโลก
Corporate

SCero Mission Ep.15 : ออกแบบบ้านด้วย Green Technology เพื่อบ้านของเรา เพื่อความสุขของโลก

ภาวะโลกร้อน เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก จนทำให้ชั้นบรรยากาศของโลกเริ่มเสื่อมสภาวะ ทำให้อากาศที่เราใช้หายใจอยู่ในปัจจุบันนั้นไม่สะอาด หรือมีสิ่งแปลกปลอมที่อาจส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจของเราได้ โดยเฉพาะในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 และแน่นอนว่าภาวะโลกร้อนกลายเป็นภาวะวิกฤตของโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จนทำให้หลายคนเริ่มตื่นตัว รวมไปถึงองค์กรต่าง ๆ ก็หันมาให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาของภาวะโลกร้อนนี้ หากพูดถึงมุมมองของบ้าน เราก็สามารถที่จะทำให้บ้านของเรานั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการออกแบบที่เหมาะสม แต่ก็ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของเราได้ ทำให้เทรนด์การออกแบบบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนี้ เพราะจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ดังนั้น...
อ่านเพิ่มเติม
SCero Mission Ep.14 : ปลุกคนไทย “ขยะ” คิดก่อนทิ้ง เพื่อสิ่งแวดล้อม
Corporate

SCero Mission Ep.14 : ปลุกคนไทย “ขยะ” คิดก่อนทิ้ง เพื่อสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบัน ปัญหาขยะมูลฝอยที่มีปริมาณมากขึ้นจนทำให้กลายเป็นปัญหาขยะล้นเมือง ทำให้เกิดการสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ ที่ แน่นอนว่าในแต่ละประเทศนั้นก็ต่างพบและประสบปัญหานี้เช่นเดียวกัน เนื่องจากปริมาณการบริโภคอาหารและการใช้ของอุปโภคต่าง ๆ มีมากขึ้นกว่าเดิม สำหรับประเทศไทยของเรามีการสร้างขยะมูลฝอยในชุมชน (Municipal Solid Waste; MSW) รวมแล้วกว่า 27 ล้านตัน ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดจากการไม่ได้แยกประเภทของขยะ...
อ่านเพิ่มเติม
SCero Mission Ep.13 : เหล็กเส้นขึ้นรูป (Cut and Bend) วัสดุก่อสร้างเพื่อโลกของเรา
Corporate

SCero Mission Ep.13 : เหล็กเส้นขึ้นรูป (Cut and Bend) วัสดุก่อสร้างเพื่อโลกของเรา

รู้หรือไม่ว่า “ขยะจากการก่อสร้าง” หรือวัสดุที่เหลือใช้จากการก่อสร้าง นั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และมักถูกละเลยไม่ได้รับการจัดการที่ถูกวิธีและเหมาะสม จนทำให้เกิดปัญหาด้านสภาพแวดล้อมตามมาอีกมากมาย ทั้งเรื่องทัศนียภาพ รวมถึงสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับขยะดังกล่าว  วันนี้ SCero Mission ขอแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับนวัตกรรมที่จะช่วยโลกให้พ้นจากปัญหานี้ นั่นคือ “เหล็กเส้นขึ้นรูป (Cut and Blend)” ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างที่นับเป็นมิติใหม่ ของอุตสาหกรรมก่อสร้างในไทย โดยมีข้อดี...
อ่านเพิ่มเติม
SCero Mission EP.12 : อยู่บ้าน SC Asset คุณภาพชีวิตดี ช่วยโลกยั่งยืน
Corporate

SCero Mission EP.12 : อยู่บ้าน SC Asset คุณภาพชีวิตดี ช่วยโลกยั่งยืน

บ้าน คือความฝันของใครหลายคน ไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเล็ก หลังใหญ่ หรืออยู่คอนโด การที่เราได้มีบ้านเป็นของตัวเอง ได้อยู่บ้านที่ดี ย่อมทำให้เรามีความสุข เป็นพื้นที่ปลอดภัยทางจิตใจที่ช่วยให้เราได้พักผ่อนหย่อนกาย หลีกหนีความวุ่นวายจากโลกภายนอกได้ และคงจะดีไม่น้อย หากบ้านของเรานั้นมีส่วนช่วยในการรักษ์โลกไปพร้อมกัน เพื่อให้ลูกบ้านทุกคนได้เริ่มต้นยามเช้าอย่างไร้กังวลตามแนวคิด 'For Good Mornings' นั่นเอง และแน่นอนว่าพันธกิจ #SCeroMission ตั้งเป้าที่จะลดการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจอสังหาฯ...
อ่านเพิ่มเติม
SCero Mission EP.11 : Active Air Quality นวัตกรรมในบ้าน เพื่ออากาศที่ดีของทุกคน
Corporate

SCero Mission EP.11 : Active Air Quality นวัตกรรมในบ้าน เพื่ออากาศที่ดีของทุกคน

สภาพอากาศของบ้านเราในปัจจุบัน มีหลายเรื่องให้ต้องรู้สึกกังวลมากมาย ทั้งเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวน อากาศที่ร้อนจัดในหลายพื้นที่ หรือมีมรสุมพายุฝนตกหนัก ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ทั้งในเมืองและต่างจังหวัด รวมไปถึงเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ เกิดการเจ็บป่วยอย่างโควิด-19 และโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย จึงทำให้การใช้ชีวิตของเราไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือออกไปข้างนอกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป จะดีกว่าไหม…ถ้าเราสามารถควบคุมคุณภาพอากาศภายในบ้านได้  วันนี้ SC...
อ่านเพิ่มเติม
SCero Mission EP.10 : Eco Home ดีต่อโลก ดีต่อใจ ที่คนอยากมีบ้านต้องรู้
Corporate

SCero Mission EP.10 : Eco Home ดีต่อโลก ดีต่อใจ ที่คนอยากมีบ้านต้องรู้

ครั้งหนึ่งในชีวิต การตัดสินใจซื้อบ้านสักหนึ่งหลังนับว่าเป็นเรื่องใหญ่ของใครหลายคน เพราะบ้านเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษารายละเอียดสำคัญ และเลือกซื้อเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตนเองให้ตรงมากที่สุด นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้ ก็ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ทำให้คนที่กำลังตัดสินใจจะซื้อบ้านอยู่นั้นก็ต้องคำนึงถึงเช่นเดียวกัน นั่นคือ การเลือกบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกกันว่า Eco Home Eco Home คือ บ้านที่ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ทำให้คนอยู่บ้านอยู่ได้อย่างยั่งยืน รวมไปถึงการสร้างผลกระทบที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเจ้าของบ้านเอง...
อ่านเพิ่มเติม
SCero Mission EP.9 : 3 NO! ทำวันนี้ ช่วยลดวิกฤตโลกร้อน
Corporate

SCero Mission EP.9 : 3 NO! ทำวันนี้ ช่วยลดวิกฤตโลกร้อน

ในพื้นที่ทั่วทุกมุมโลก ล้วนต่างเผชิญกับผลกระทบที่มาจากวิกฤตโลกร้อนที่กำลังปะทุความรุนแรงมากขึ้นเรื่อง แม้แต่หลายประเทศเองก็เริ่มผลักดันนโยบายต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างความตระหนักและผลักดันให้ทุกคนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากยิ่งขึ้น เพื่อรับมือกับปัญหาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของตัวเองให้เข้าใจธรรมชาติกันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในประเทศไทย ที่เราจะรู้สึกได้ชัดขึ้นเลยว่าอากาศบ้านเรานั้นร้อนมากขึ้นทุกปี และเชื่อว่าหลายคนก็ไม่ไหวกับอากาศที่ร้อนมากเกินไปแบบนี้เช่นกัน วันนี้ SC อยากมาแนะนำไอเดียดี ๆ ในการช่วยลดวิกฤตโลกร้อน ทำให้สภาพแวดล้อมของเรานั้นเย็นลง หรือลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอากาศจนกลายเป็นภาวะโลกรวน ซึ่งจะมีวิธีแก้ปัญหาแบบไหน ทำได้อย่างไร เราไปดูกันเลย! NO...
อ่านเพิ่มเติม
SCero Mission EP.8 : 7 วัน พฤติกรรมใหม่ ช่วยโลกอย่างไรได้บ้าง?
Corporate

SCero Mission EP.8 : 7 วัน พฤติกรรมใหม่ ช่วยโลกอย่างไรได้บ้าง?

หลายครั้งเมื่อเราได้ยินคำว่า Zero Waste หรือไลฟ์สไตล์ที่ไม่สร้างขยะให้แก่โลก อาจจะทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวและทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากการใช้ชีวิตประจำวันของเพื่อน ๆ หลาย โดยเฉพาะกับคนที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองล้วนต้องใช้สิ่งของหรือบริการหลาย ๆ อย่างที่ล้วนก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น จนทำให้เราแทบจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้เลย ไม่ว่าจะเป็น อาหารที่เรารับประทาน บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้พลาสติก รถโดยสารสาธารณะ ฯลฯ ถึงแม้ว่าผู้ผลิตเริ่มหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม...
อ่านเพิ่มเติม
SCero Mission EP.7 : Farm to table จากสวนถึงครัว เทรนด์ช่วยโลกสุดว้าวที่ใครก็ทำได้
Corporate

SCero Mission EP.7 : Farm to table จากสวนถึงครัว เทรนด์ช่วยโลกสุดว้าวที่ใครก็ทำได้

เป็นกระแสบน TikTok ที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกอย่าง “Farm to table” จากสวนถึงครัว ซึ่งเป็นการนำพืชผักสวนครัวและผลไม้ที่ปลูกเอง รวมไปถึงเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงแบบไร้สารเคมี นำมาปรุงอาหารในสไตล์โฮมเมด ที่ทำออกมาแล้วน่ากินมาก ๆ โดยเฉพาะเหล่า TikToker ที่ปล่อยเมนูเด็ดไม่เว้นแต่ละวัน ทำให้คนที่ได้เห็นก็ต้องอยากลองทำกันเองบ้าง แน่นอนว่า พืชผักสวนครัว ก็ล้วนเป็นสิ่งที่อยู่คู่ครัวคนไทยมานาน และเชื่อว่าแม่บ้านหรือพ่อบ้านหลายคนที่ชอบกินผักแบบออแกนิกก็นิยมปลูกในบ้านเองกันอยู่แล้วแน่นอน...
อ่านเพิ่มเติม
SCero Mission EP.6 : ขยะ ยิ่งแยก ยิ่งได้ประโยชน์ โลกยิ่งยั่งยืน
Corporate

SCero Mission EP.6 : ขยะ ยิ่งแยก ยิ่งได้ประโยชน์ โลกยิ่งยั่งยืน

ถ้าเราลองมาคุยกันถึงเรื่อง “การแยกขยะ” แบบจริงจังดูสักครั้ง เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังแยกไม่ออกว่า ขยะที่เราทิ้งลงถังทุก ๆ วันนั้นเป็นขยะประเภทไหน แล้วเราถึงลงถังที่ถูกประเภทของมันหรือไม่? แน่นอนว่าต้องมีหลายครั้งที่เราเลือกมองข้ามและทิ้งมันไปตามปกติ และขอแค่ทิ้งให้ลงถังอย่างเดียวก็คงพอ แต่เพื่อน ๆ รู้หรือไม่ว่าขยะบางประเภทหากทิ้งไม่ถูกถัง อาจจะก่อให้เกิดอันตรายขึ้นมาก็เป็นได้ วันนี้ SC อยากชวนเพื่อน ๆ ทุกคนมาเริ่มจัดการแยกประเภทของขยะด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับขยะแต่ละประเภท เพื่อให้เรานำสิ่งที่รู้ไปเริ่มแยกขยะได้อย่างถูกต้อง...
อ่านเพิ่มเติม
SCero Mission EP.5 : หมดห่วงเรื่องค่าไฟบ้าน ด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ที่คุณก็ทำได้!
Corporate

SCero Mission EP.5 : หมดห่วงเรื่องค่าไฟบ้าน ด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ที่คุณก็ทำได้!

ท่ามกลางปัญหาของอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น จนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของใครหลายคนทั้งในทางตรงและทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ แน่นอนว่าเราจำเป็นที่จะต้องค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำกิจวัตรประจำวันหลายอย่าง เพื่อช่วยให้โลกของเราเย็นลงและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การหันมาร่วมเทรนด์พลังงานสะอาด การใช้รถยนต์ไฟฟ้า การเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มาจาก Eco Trend นั่นเอง “แผงโซลาร์เซลล์” เป็นผลิตภัณฑ์ Eco...
อ่านเพิ่มเติม
SCero Mission EP.4 : ออกแบบพื้นที่บ้านให้สวยด้วย Sustainable Design ต่ออายุให้โลกได้
Corporate

SCero Mission EP.4 : ออกแบบพื้นที่บ้านให้สวยด้วย Sustainable Design ต่ออายุให้โลกได้

ในเวลาที่เรามีแผนจะซื้อบ้านหรือคอนโด เราต่างจะมีการกำหนดเกณฑ์พิจารณาหลายอย่างเพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยเฉพาะเรื่องของความสวยงามและความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต เพราะเชื่อว่าหลายคนอาจมีโอกาสในการซื้อบ้านเพียงครั้งเดียว แต่การซื้อบ้านมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามเลย นั่นก็คือ เรื่องของ Sustainable หรือความยั่งยืน Sustainable ในเรื่องของสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อให้การใช้พื้นที่ภายในบ้านเกิดประโยชน์รอบด้าน ทั้งในเรื่องของฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตอบสนองความต้องการของเรา ใช้งานได้ในระยะยาว และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยสิ่งเหล่าหนี้ เราสามารถ “ออกแบบ” ขึ้นมาเองได้ เพื่อให้พื้นที่บ้านของเราสวยด้วย...
อ่านเพิ่มเติม
SCero Mission EP.3 : แต่งบ้านยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วย Eco Trend
Corporate

SCero Mission EP.3 : แต่งบ้านยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วย Eco Trend

เชื่อว่าหลายคนที่รักในเรื่องของการออกแบบและตกแต่งบ้าน มักจะต้องหาไอเดียในการทำให้บ้านดูสวย ดูใหม่  แปลกตาอยู่เสมอ เพื่อให้การใช้ชีวิตในบ้านดูไม่น่าเบื่อ และสามารถบ่งบอกความเป็นตัวของตัวเองได้ แต่รู้หรือไม่ว่า เราสามารถแต่งบ้านควบคู่ไปกับการหยัดเงินในกระเป๋า สร้างความสวยงาม และสามารถรักษ์โลกได้เช่นเดียวกัน เพราะในปัจจุบันมีรูปแบบหรือสไตล์ในการแต่งบ้านอยู่มากมาย วัสดุตกแต่งมีหลากหลายประเภท รวมไปถึงวัสดุที่ผลิตมาจากธรรมชาติ สวยงาม และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของเราได้อีกด้วย วันนี้ SC จะพาเพื่อน ๆ ไปรู้จักกับ...
อ่านเพิ่มเติม
SCero Mission EP.2 : ลดขยะเศษอาหารง่าย ๆ ทำเองได้ ช่วยโลกได้เป็นตัน!
Corporate

SCero Mission EP.2 : ลดขยะเศษอาหารง่าย ๆ ทำเองได้ ช่วยโลกได้เป็นตัน!

ในแต่ละวัน หากเราไม่ได้สังเกตอย่างจริงจังคงไม่รู้เลยว่าขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการอุปโภคและบริโภคของพวกเรานั้นมีจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว และเมื่อเอาปริมาณขยะมูลฝอยเฉพาะในกรุงเทพฯ มารวมกันนั้นพบว่ามีมากถึงกว่า 8,000 ตันต่อวัน โดยเฉพาะ 'ขยะเศษอาหาร' ที่เกิดจากการเหลือทิ้งในแต่ละมื้อของพวกเรา แต่จะรู้หรือไม่ว่าขยะประเภทนี้ ส่งผลเสียต่อเรามากมาย ทั้งเรื่องของกลิ่น การก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก การสิ้นเปลืองทรัพยากรทางธรรมชาติ และเปลืองเงินในกระเป๋าเราอีกด้วย วันนี้ SC จะมาแนะนำแนวทางการบริหารจัดการ ‘ขยะเศษอาหาร’ ที่เกิดขึ้นในครัวเรือนของเรา...
อ่านเพิ่มเติม
SCero Mission EP.1 : SC Label-Free ขวดน้ำไร้ฉลากช่วยโลก!
Corporate

SCero Mission EP.1 : SC Label-Free ขวดน้ำไร้ฉลากช่วยโลก!

ปัจจุบันขวดน้ำดื่มพลาสติกกว่า 100,000 ตันต่อปีไม่สามารถรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม เพราะกระบวนการผลิตที่หลากหลายและสีสันของฉลากทำให้ยากต่อการรีไซเคิลปกติและต้นทุนสูง ต้องอาศัยการฝังกลบแทน ฉลากที่ไม่สามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์จึงก่อให้เกิดปัญหาไมโครพลาสติกที่ปะปนอยู่ในสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์ผ่านการกินอาหารทะเลและการหายใจอย่างรุนแรง อธิบายง่ายๆ เหมือนตอนนี้เราทุกคนมีพลาสติกในร่างกายเท่ากับการกินบัตรเครดิต 1 ใบทุกสัปดาห์!  การลดฉลากย่อมเป็นการลดไมโครพลาสติก เป็นภารกิจอันดับต้นๆ ที่เราทุกคนต้องใส่ใจ  นวัตกรรมอย่าง ‘ขวดน้ำไร้ฉลาก’ จะสามารถเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเร็วขึ้น ลดปัญหาขยะมหาศาล แนวคิดนี้เองที่นำมาสู่ปฏิบัติการ SCero...
อ่านเพิ่มเติม
1 2 3 28
[elementor-template id=”28396″]
[instagram-feed]

LATEST BLOG ARTICLES

#เพราะทุกวันคือความเท่าเทียม SC Asset ร่วมสนับสนุนความหลากหลายและเคารพความต่าง ชวนเข้าใจคนทำงานยิ่งขึ้น ผ่าน #SCEmbraceHerStory เนื่องในวันสตรีสากล (International Women’s Day ...

SC Asset ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันสตรีสากล (International Women’s Day 2024) เพื่อเฉลิมฉลองและสนับสนุนการให้ความสำคัญกับความเสมอภาคและยอมรับในความหลากหลายของผู้หญิงทุกคน เพราะผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่เพียง ‘เพื่อนร่วมงาน’ แต่ยังมีอีกหลายบทบาทในชีวิต ...

SC Asset สร้างผลงานโดดเด่นด้าน Social Media คว้า Best Brand Performance on Social ...

เมื่อเทรนด์สีเขียวมาแรงและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เพราะองค์กรต่าง ๆ รวมถึงผู้บริโภคได้ใส่ใจในเรื่องของทรัพยากรโลกและรักษ์โลกกันมากยิ่งขึ้น จนทำให้หลายคนเริ่มค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของตนเองให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น ทั้งเรื่องการอุปโภคและบริโภคที่นึกถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการก่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย แม้กระทั่ง “บ้าน” ...

เพราะปัญหาโลกร้อนในปัจจุบันเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัญหานี้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรา ซึ่งทาง SC Asset มุ่งมั่นที่จะเติบโตควบคู่กับความใส่ใจในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำร่องการบริหารอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์อย่างจริงจัง โดยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ จับมือร่วมกับบริษัทชั้นนำมากมาย เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสังคม ชุมชน ...

ภาวะโลกร้อน เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก จนทำให้ชั้นบรรยากาศของโลกเริ่มเสื่อมสภาวะ ทำให้อากาศที่เราใช้หายใจอยู่ในปัจจุบันนั้นไม่สะอาด หรือมีสิ่งแปลกปลอมที่อาจส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจของเราได้ โดยเฉพาะในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 และแน่นอนว่าภาวะโลกร้อนกลายเป็นภาวะวิกฤตของโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จนทำให้หลายคนเริ่มตื่นตัว รวมไปถึงองค์กรต่าง ...

ในปัจจุบัน ปัญหาขยะมูลฝอยที่มีปริมาณมากขึ้นจนทำให้กลายเป็นปัญหาขยะล้นเมือง ทำให้เกิดการสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ ที่ แน่นอนว่าในแต่ละประเทศนั้นก็ต่างพบและประสบปัญหานี้เช่นเดียวกัน เนื่องจากปริมาณการบริโภคอาหารและการใช้ของอุปโภคต่าง ๆ มีมากขึ้นกว่าเดิม ...

รู้หรือไม่ว่า “ขยะจากการก่อสร้าง” หรือวัสดุที่เหลือใช้จากการก่อสร้าง นั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และมักถูกละเลยไม่ได้รับการจัดการที่ถูกวิธีและเหมาะสม จนทำให้เกิดปัญหาด้านสภาพแวดล้อมตามมาอีกมากมาย ทั้งเรื่องทัศนียภาพ รวมถึงสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับขยะดังกล่าว  วันนี้ SCero Mission ...