home test

SCero Mission Ep.17 : บ้าน SC ใช้ Green Material ให้ประโยชน์ยั่งยืน…ประหยัดทั้งคุณ มีความสุขทั้งโลก 

เมื่อเทรนด์สีเขียวมาแรงและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เพราะองค์กรต่าง ๆ รวมถึงผู้บริโภคได้ใส่ใจในเรื่องของทรัพยากรโลกและรักษ์โลกกันมากยิ่งขึ้น จนทำให้หลายคนเริ่มค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของตนเองให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น ทั้งเรื่องการอุปโภคและบริโภคที่นึกถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการก่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย แม้กระทั่ง…

SCero  Mission Ep.16 : SC Asset มุ่งสร้างคุณค่าสู่ผู้คนและสิ่งแวดล้อม ด้วย SCero Mission เพื่อเราและโลกที่ยั่งยืน

เพราะปัญหาโลกร้อนในปัจจุบันเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัญหานี้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรา ซึ่งทาง SC Asset มุ่งมั่นที่จะเติบโตควบคู่กับความใส่ใจในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำร่องการบริหารอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์อย่างจริงจัง โดยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ จับมือร่วมกับบริษัทชั้นนำมากมาย เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสังคม…

SCero Mission Ep.15 : ออกแบบบ้านด้วย Green Technology เพื่อบ้านของเรา เพื่อความสุขของโลก

ภาวะโลกร้อน เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก จนทำให้ชั้นบรรยากาศของโลกเริ่มเสื่อมสภาวะ ทำให้อากาศที่เราใช้หายใจอยู่ในปัจจุบันนั้นไม่สะอาด หรือมีสิ่งแปลกปลอมที่อาจส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจของเราได้ โดยเฉพาะในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 และแน่นอนว่าภาวะโลกร้อนกลายเป็นภาวะวิกฤตของโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จนทำให้หลายคนเริ่มตื่นตัว…

SCero Mission Ep.14 : ปลุกคนไทย “ขยะ” คิดก่อนทิ้ง เพื่อสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบัน ปัญหาขยะมูลฝอยที่มีปริมาณมากขึ้นจนทำให้กลายเป็นปัญหาขยะล้นเมือง ทำให้เกิดการสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ ที่ แน่นอนว่าในแต่ละประเทศนั้นก็ต่างพบและประสบปัญหานี้เช่นเดียวกัน เนื่องจากปริมาณการบริโภคอาหารและการใช้ของอุปโภคต่าง ๆ…

SCero Mission Ep.13 : เหล็กเส้นขึ้นรูป (Cut and Bend) วัสดุก่อสร้างเพื่อโลกของเรา

รู้หรือไม่ว่า “ขยะจากการก่อสร้าง” หรือวัสดุที่เหลือใช้จากการก่อสร้าง นั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และมักถูกละเลยไม่ได้รับการจัดการที่ถูกวิธีและเหมาะสม จนทำให้เกิดปัญหาด้านสภาพแวดล้อมตามมาอีกมากมาย ทั้งเรื่องทัศนียภาพ รวมถึงสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับขยะดังกล่าว  วันนี้ SCero…

SCero Mission EP.12 : อยู่บ้าน SC Asset คุณภาพชีวิตดี ช่วยโลกยั่งยืน

บ้าน คือความฝันของใครหลายคน ไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเล็ก หลังใหญ่ หรืออยู่คอนโด การที่เราได้มีบ้านเป็นของตัวเอง ได้อยู่บ้านที่ดี ย่อมทำให้เรามีความสุข เป็นพื้นที่ปลอดภัยทางจิตใจที่ช่วยให้เราได้พักผ่อนหย่อนกาย หลีกหนีความวุ่นวายจากโลกภายนอกได้…