ดูแลบ้านอย่างไรให้ห่างไกลจาก COVID-19

ในวันที่สถานการณ์ Covid-19 ยังไม่คลี่คลาย ทำให้หลายคนให้ความสำคัญกับ ‘ความสะอาดของบ้าน’ มากขึ้น เพราะบางคนอาจจะต้องออกไปพบปะกับผู้อื่นบ้าง ดังนั้น การทำความสะอาดบ้านให้ปลอดภัย ปลอดเชื้อไวรัสน่าจะทำให้คนในครอบครัวอุ่นใจมากยิ่งขึ้น การทำความสะอาดบ้านอาจจะเริ่มต้นทำด้วยตัวเองก่อนได้ แต่ก่อนจะไปดูวิธีดูแลบ้าน ไปรู้จักเชื้อไวรัส Covid-19 ก่อนว่าติดต่อกันทางไหน และจะปะปนไปกับอะไรในบ้านได้บ้าง

Covid-19 ติดต่อกันทางไหน?

เชื้อไวรัสนี้แพร่จากคนสู่คนผ่านทางละอองน้ำมูกหรือน้ำลาย  ซึ่งอาจออกมาจากจมูกหรือปาก ขณะที่กำลังพูด ไอ หรือจาม ทำให้คนที่หายใจเอาละอองไวรัสพวกนี้เข้าไป สามารถติดเชื้อไปด้วยได้ โดยละอองจากปากหรือจมูกนี้จะตกสู่พื้นในระยะไม่ไกลมาก ดังนั้น หากต้องพบปพผู้อื่นควรสวมใส่ หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ และเว้นระยะห่างจากผู้อื่นในระยะ 1 เมตร

นอกจากนี้ยังสามารถส่งต่อเชื้อทางการสัมผัสได้ด้วย โดยคนที่มีเชื้อที่ไอจามและใช้มือปิดปากปิดจมูก และไปแตะบนสิ่งของหรือส่วนต่างๆ เช่น ลูกบิดประตู ทางเดิน ปุ่มกดลิฟต์ ฯลฯ บางคนสัมผัสที่บริเวณนั้นๆ แล้วนำมาจับบริเวณใบหน้า ตา จมูก หรือปาก ซึ่งเสี่ยงต่อการรับเชื้อไวรัสโดยไม่ตั้งใจ 

ดังนั้นนอกจากป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างแล้ว การทำความสะอาดบริเวณ พื้นที่ผิวภายในบ้านก็เป็นอีกทางที่จะช่วยให้คนในภายในบ้านห่างไกลจากเชื้อของโควิดนั่นเอง 

วิธีการทำความสะอาดบ้านด้วยตัวเอง

1. ทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ที่สัมผัสบ่อย 

เพื่อความปลอดภัยของคนในบ้าน ให้เช็ดสิ่งของเครื่องใช้ที่คนในบ้านต้องสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ ด้วยแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 70-90% เช่น ชั้นวางรองเท้า รีโมททีวี ตู้เย็น พัดลม ทีวี ฯลฯ

2. ทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสบ่อย 

พื้นที่ผิวที่สัมผัสบ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ลูกบิดประตู สวิตช์ไฟ รวมไปถึงห้องน้ำที่บางครั้ง เป็นห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันหลายๆ สมาชิกภายในบ้าน วิธีการทำความสะอาดคือการใช้แอลกอฮอล์ที่มี ความเข้มข้นประมาณ 70-90% เช็ดบริเวณพื้นผิวเล็กๆ ถ้าเป็นห้องน้ำ แนะนำให้ใช้น้ำยาฟอกขาว 1 ส่วน ผสมกับน้ำ 49 ส่วน เช็ดและแช่ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาทีจากนั้นเช็ดด้วยน้ำสะอาด

3. ทำความสะอาดวัสดุผ้าภายในบ้าน

ควรทำการซักปลอกหมอนและ ผ้าปูที่นอนสัปดาห์ละครั้งเป็นอย่างน้อย สำหรับโซฟาให้หาผ้าปูมาใช้ใน ช่วงเวลานี้ และซักสัปดาห์ละครั้งเช่นกัน

4. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

หลายสิ่งของภายในบ้านที่เราใช้ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว เช่น จานชามช้อนส้อม แก้วน้ำ ฯลฯ ช่วงนี้อาจจะกำหนดและให้เลือกใช้สิ่งของส่วนตัวเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยจากไวรัส

5. เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท 

หน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้ดี  ใช้พัดลมช่วยระบายอากาศและความร้อนออกไป แนะนำให้เปิดหน้าต่าง ทั้งสองด้านของบ้านเพื่อให้ลมมีทิศทาเข้าและออก การทำเช่นนี้จะช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคได้ เป็นอย่างดี ต่างจากบ้านที่เปิดแอร์ทั้งวัน 

เพราะบางคนก็ต้องออกไปทำงาน ดังนั้น ‘บ้าน’ จึงเป็นหลักพักผิงที่ครรจะสบายใจที่สุด ดังนั้นเราอยากให้ทุกคนให้ความใส่ใจและหมั่นดูแลทำความสะอาดตามเทคนิควิธีที่ที่เราหยิบมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อให้บ้านเป็นที่หลบภัย เป็นที่ที่ปลอดภัยและห่างไกลจากเชื้อไวรัสสำหรับคุณและทุกคนในครอบครัว