‘จิตอาสา’ กิจกรรมดีๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

แต่ละคนมีงานอดิเรกหรือกิจกรรมยามว่าง ที่อาจเหมือนหรือต่างกันออกไป บ้างชอบเที่ยวต่างจังหวัดในวันหยุด บ้างพบปะสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนช่วงวีคเอนด์ หรือไม่ก็ชอบพักผ่อนอยู่บ้านกับครอบครัว ฯลฯ เพราะเวลาของทุกคนล้วนมีค่า ถึงกับมีคำกล่าวว่า เวลาเป็นเงินเป็นทอง แต่สำหรับใครหลายคนกลับไม่คิดเช่นนั้น ว่างเมื่อไหร่ก็แบ่งเวลาไปทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม หรือที่เรียกกันว่างาน จิตอาสา นั่นแหละ แล้วงานที่ทำด้วยใจ ไม่หวังผลตอบแทนนั้นมีอะไรบ้างล่ะ เรามาทำความรู้จักไปพร้อมๆ กันอีกทีนะ      

โครงการพระราชทานเราทำความดี ด้วยหัวใจ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ตั้งแต่กลางปี 2560 เรื่อยมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยราชการในพระองค์ หน่วยราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ปัญหาให้แก่ประชาชน เช่น ปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชน ปัญหาการจราจร ปัญหาขยะมูลฝอย ฯลฯ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ปวงประชาราษฎร์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร โดยที่ผ่านมามีประชาชนทุกเพศวัยเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่าล้านคน ทั้งยังจะมีการเปิดรับสมัครเป็นระยะๆ ไปในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

ร่วมเป็นอาสาสมัครกับชุมชนจิตอาสา

มีหน่วยงาน มูลนิธิ หรือสมาคมต่างๆ มากมาย ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อช่วยเหลือสังคม และทำงานสาธารณประโยชน์เป็นการเฉพาะหรือ เรียกว่าเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรนั่นเอง ซึ่งก็มีทั้งองค์กรของไทยและต่างชาติ อย่าง ธนาคารจิตอาสา ภายใต้คำขวัญ ปันเวลา แชร์ความสุข ก็ให้ความหมายในการเป็นชุมชนจิตอาสาได้ครอบคลุมทีเดียว โดยงานที่เปิดกว้างให้ผู้สนใจเข้าร่วมทำกิจกรรมก็มีหลากหลาย ทั้งการปลูกป่า ดูแลสุนัขหรือแมวจรจัด สงเคราะห์เด็กด้อยโอกาส หรือการเก็บขยะ แม้แต่ มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง มูลนิธิร่วมกตัญญู ฯลฯ ก็ขับเคลื่อนงานด้านนี้มานานกว่า 100 ปีแล้ว และยังเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตสาธารณะเข้ามาร่วมทำงานบรรเทาสาธารณภัย ได้ตามวันเวลาที่สะดวก

เติมฝัน ปันสุข ตามความชอบความถนัด

หากแต่ใครชอบงานจิตอาสาแบบอิสระ ประเภทใช้ความรู้ ความสามารถ หรือทักษะพิเศษ ด้านใดด้านหนึ่งของตนเอง เพื่อถ่ายทอดให้กับกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาส ก็สามารถจะทำได้ตามอัธยาศัย โดยการรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ให้กับเด็กๆ ในชุมชน หรือพื้นที่ต่างจังหวัด หรือจะ สอนงานศิลปะพื้นฐาน วาดรูป ประติมากรรม กล่อมเกลาจิตใจให้กับผู้สูงวัย ตามบ้านพักคนชราก็ได้เช่นกัน ไม่เว้นแม้แต่ การถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านอาชีพ สูตรการประกอบอาหาร เครื่องดื่ม หรือขนมนมเนยต่างๆ ให้กับผู้สนใจทั่วไป ก็เชื่อแน่ว่าจะได้การตอบรับเป็นวงกว้างอย่างแน่นอน เพราะส่วนใหญ่คอร์สเรียนเหล่านี้จะมีค่าวิชา ต้องเสียตังหลักพันหลักหมื่นเลยทีเดียว    

งานจิตอาสาทั้ง 3 ประเภทหลักๆ ที่กล่าวมานี้ หลายคนคงเคยเข้าร่วมกิจกรรมมาไม่มากก็น้อย หากแต่ใครที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ก็น่าจะหาโอกาสเหมาะๆ ไปลองเริ่มนับหนึ่งดู

แล้วจะรู้ว่าการให้ การแบ่งปัน เพื่อจรรโลงสังคมนั้น ทำให้ตัวเรามีคุณค่ามากแค่ไหน.