8.8.8

8 x 3 = 24 แบ่งได้พอดีๆ เป็นชีวิต 3 ส่วนที่สำคัญพอๆ กัน ทั้งชั่วโมงทำงาน ชั่วโมงผ่อนคลายเล่นสนุก และชั่วโมงหลับพักผ่อน 

วางแผนชีวิตในแต่ละวัน เพื่อให้เอาอยู่ทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว ก็จะได้ทั้งสมดุลชีวิตที่มีคุณภาพที่เรื่องอาชีพการงาน และสุขภาพกายใจ 

Note ไว้อีกนิด ระหว่างชั่วโมงทำงาน ตามธรรมชาติแล้ว คนเราโฟกัสได้มากสุดก็แค่ชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมง เบรคสั้นๆ สัก 20 นาที ทุกๆ สองชั่วโมง ก็เลยเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้เรามีโฟกัสเต็มที่ เมื่อเริ่มทำงานอีกครั้ง 

จัดตารางที่เหมาะกับลักษณะงานและจริตของตัวเอง เพื่อให้ทุกวันเป็นชีวิตคุณภาพ

Reference :

https://www.youtube.com/watch?v=hZizLOgrVBo

https://au.koala.com/blog/8-8-8-rule-manage-time-effectively-breaking-day-blocks/