A Mind’s best friend

เดินเล่นกับน้องหมา พาสติกลับมาที่ใจ 

โฟกัสกับช่วงเวลาพาน้องหมาเดินเล่นให้เต็มที่ เก็บมือถือ มองทางเดิน สังเกตสิ่งรอบตัว รับรู้ถึงขาที่ก้าวไปข้างหน้า แล้วให้น้องหมาพาเราเดินบ้าง ด้วยการให้เขาเลือกเลี้ยวซ้ายขวาตามใจ 

การฝึกสติให้อยู่กับกิจกรรมการเดินกับน้องหมา ทำให้ได้สังเกตใจไปพร้อมกับการขยับร่างกาย ได้รับรู้อารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทุกครั้งที่ใจลอย ก็ค่อยๆ พาสติกลับมาอยู่ตรงหน้าอีกครั้ง 

เมื่อทำไปนานๆ ให้เป็นความเคยชิน จะช่วยให้มีโฟกัสกับสิ่งตรงหน้า และสื่อสารได้ดีขึ้นทั้งกับภายในตัวเอง กับคนอื่น หรือแม้แต่กับสัตว์เลี้ยง 

Reference :

https://thebark.com/content/how-be-mindful-dog-walker
https://www.countryliving.com/uk/wellbeing/a28193055/mindful-dog-walking/