ลดภาวะเรือนกระจก ไม่ไกลเกินเอื้อม ถ้าทุกคนช่วยกัน

ปัญหาโลกร้อน (Climate Change) นั้นเป็นปัญหาที่พูดกันมาหลายสิบปี แต่ปัจจุบันเราได้เห็นหลายรัฐ หลายองค์กรและประชาชนกระตือรือร้นที่จะจัดการกับปัญหา ‘ภาวะเรือนกระจก’ กันมากขึ้น ส่งผลให้หลายองค์กรเริ่มดำเนินการตามแผน Net Zero คือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ ซึ่งคุณเองก็ร่วมด้วยช่วยโลกได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

1.เลือกใช้พลังงานไฟฟ้าจากธรรมชาติ 

ลดภาวะเรือนกระจก การติดตั้งโซล่าห์เซลล์แสงอาทิตย์ไว้ที่หลังคาบ้าน ซึ่งจะเปลี่ยนพลังงานจากธรรมชาติให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า ไว้ใช้งานในบ้านได้ เป็นการช่วยลดอัตราการใช้ไฟจากการไฟฟ้าฯ ได้ นอกจากนี้การเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ก็สามารถช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากรถน้ำมันเชื้อเพลิงแบบปกติได้

2.ใช้ขนส่งสาธารณะ

หนึ่งในการกระทำที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ และส่งผลต่อโลกร้อนและเกิดภาวะเรือนกระจกมากที่สุดอย่างหนึ่งคือการขับรถยนต์ส่วนตัว แบบใช้น้ำมันเชื้อเพลง ซึ่งเราสามารถเลือกขับรถยนต์ส่วนตัวให้น้อยลง โดยสารด้วยรถโดยสารประจำทาง รถไฟฟ้า ปั่นจักรยานหรือใช้สกู้ตเตอร์ไฟฟ้าเมื่อไปทำธุระใกล้ๆ บ้าน ก็จะช่วยลดภาวะเรือนกระจก ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ไม่น้อยเลย 

3.งดใช้พลาสติกและโฟม

โฟมนั้นทำมาจากเม็ดพลาสติกซึ่งสารที่ทำให้โฟมนุ่มกว่าพลาสติกคือ สาร CFC ซึ่งเป็นตัวการในการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และไม่สามารถย่อยสลายตัวเองได้ธรรมชาติ การทำลายโฟมก็ก่อให้เกิดสารนี้ซึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้นเราสามารถลดใช้โฟมและพลาสติกได้ ด้วยการปฏิเสธไม่รับถุงพลาสติกจากร้านสะดวกซื้อ พกถุงผ้าและใช้ซ้ำๆ พอกล่องใส่อาหารแบบทัปเปอร์แวร์ที่สามารถล้างทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ได้อีก 

4.ลดขยะจากเสียอาหาร

หนึ่งในขยะที่เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน สาเหตุของการเกิดภาวะเรือนกระจก คือ ขยะเศษอาหาร เพราะเมื่อขยะเศษอาหารรวมตัวกันจะเกิด เป็นก๊าซมีเทนซึ่งรุนแรงยิ่งกว่าก๊าซคาร์บอนฯ กว่า 14 เท่า ดังนั้นแค่ทานอาหารทุกมื้อให้หมดจนไม่เหลือเศษอาหาร ก็ได้ช่วยโลกแล้ว 

5.ปลูกป่าหรือสนับสนุนโครงการปลูกป่าที่มีประสิทธิภาพ

การปลูกป่านั้นช่วยลดโลกร้อนได้มากกว่าที่คิด เพราะนอกจากจะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศแล้ว ยังช่วย​​ป้องกันความร้อนจากดวงอาทิตย์ รักษาน้ำในดินและแม่น้ำลำคลอง คายน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ และลดอุณหภูมิของโลกไม่ให้ร้อนจนเกินไป 
แม้ว่าหลายคนจะตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนกันแล้ว แต่การลงมือทำคือสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า ดังนั้นก่อนที่โลกของเราจะส่งสัญญาณเตือนผ่านภัยพิบัติทางธรรมชาติ เรามาร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเกิดจากการกระทำของพวกเรากันครับ เป็นสิ่งที่ทำได้ทันทีด้วยสองมือของคุณเอง