ฉลองเทศกาลกับครอบครัวแบบปลอดภัยไร้โควิด

#SCAssetChineseNewYear2022 เทศกาลตรุษจีนนี้ SC Asset มีทริคที่จะทำให้คุณและครอบครัวได้ออกไปจ่าย-ไหว้-เที่ยว อย่างไร้กังวลจากโควิด ฉลองตรุษจีนกันด้วยความสบายใจ โดยมีเคล็ดลับมาฝากดังนี้ครับ

วันจ่าย – ควรเลือกซื้ออาหารและวัตถุดิบสำหรับไหว้จากช่องทางออนไลน์เพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมาก หากมีวัตถุดิบจำเป็นต้องไปซื้อที่ตลาดควรวางแผนการซื้อของไหว้ล่วงหน้าเพื่อลดระยะเวลาในการจับจ่ายซื้อของที่ตลาด หลังจากได้วัตถุดิบและอาหารสำหรับไหว้เจ้าแล้วควรทำความสะอาดวัตถุดิบให้สะอาด และจัดเก็บอย่างถูกสุขลักษณะ

วันไหว้ – ควรจัดสถานที่ไหว้ในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพออย่างบริเวณหน้าบ้าน โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และยืนเว้นระยะห่างกัน 1-2 เมตร กรณีมีสมาชิกที่อยู่คนละบ้านควรมีการตรวจ ATK ก่อนมาร่วมกิจกรรมกับครอบครัว และหากมีไข้ ไอ จาม หรืออาการที่เข้าข่ายเป็นโควิดควรเลี่ยงเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น.เมื่อต้องรับประทานอาหารร่วมกันควรใช้ช้อนกลางในการกินอาหารร่วมกัน ควรปรุงอาหารให้สุกหรืออุ่นอาหารก่อนรับประทานทุกครั้ง และควรทำความสะอาดมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์

วันเที่ยว – เลี่ยงไปสถานที่ที่มีคนหนาแน่น อีกทั้งควรเลือกทานอาหารในร้านอาหารที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกที่ได้รับการรับรองด้านสุขอนามัยเพื่อให้คุณและครอบครัวรับประทานอาหารได้อย่างสบายกายสบายใจ ไร้กังวล.

#SCAsset#ForGoodMornings#ตรุษจีน2565#HappyChineseNewYear2022