ข้อควรรู้ก่อนเริ่ม Renovate บ้าน

หลายคนอยากรีโนเวทบ้านที่อยู่มานานเพื่อให้เข้ากับชีวิตและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป หรือบางบ้านที่อาศัยพักพิงมาเป็นเวลานานๆ ก็เริ่มที่จะเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา ใครที่มีแผนการณ์จะรีโนเวทบ้าน มีเรื่องอะไรน่ารู้และมีข้อควรระวังอย่างไรบ้าง SC Asset รวมเช็คลิสต์มา 5 ข้อ ดังนี้

วางแผนว่าจะรีโนเวทอะไรบ้าง 

การวางแผนในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีงบประมาณเท่าไหร่ และตั้งใจว่าจะรีโนเวทพื้นที่ในบ้านมากแค่ไหน ซึ่งเการวางแผนที่รัดกุมจะช่วยให้เตรียมงานและสรุปงบประมาณได้อย่างเหมาะสม เพราะบางครั้งการรีโนเวท พื้นที่ใหญ่ๆ ภายในบ้านก็อาจจะเกิดเสียงดังตลอดทั้งวันหรือคนในครอบครัวต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นชั่วคราว เป็นต้น ดังนั้นก็สรุปวางแผนและคุยกับคนในครอบครัวจะช่วยให้การรีโนเวทครั้งนี้ไม่กระทบกับชีวิตของคนอาศัยมากที่สุด

ประมาณการและเตรียมงบประมาณ

งบประมาณก็เป็นอีกส่วนที่สำคัญมากในการรีโนเวทบ้าง เช่น ถ้ามีงบเยอะก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่บ้าน ได้หลากหลายในครั้งเดียว ไม่เสียเวลาจ้างผู้รับเหมาหลายๆ งานแต่ถ้ามีงบน้อยอาจจะจัดลำดับความสำคัญ ว่าอะไรที่ต้องรีโนเวทก่อนหรือหลัง เพื่อควบคุมวงเงินให้ยังอยู่ในแผนที่วางไว้ แต่อย่าลืมว่าซ่อมแซมทั้งที ทำให้แข็งแรงทนทานจะได้อยู่ไปอย่างยาวนานด้วย 

หลังจากนั้นควรศึกษาและเลือกวัสดุต่างๆ ที่จะใช้ในการซ่อมแซม กระเบื้อง ไม้ หรือวัสดุสังเคราะต่างๆ เพื่อให้มีข้อมูลไว้คุยกับผู้รับเหมาได้ว่าต้องการอย่างไร 

ศึกษาข้อกฎหมายของการรีโนเวท

กฎหมายควบคุมอาคารเรียกการต่อเติมว่า ‘การดัดแปลง’ ซึ่งหมายถึง การเพิ่ม เปลี่ยนแปลง ลด ขยาย เปลี่ยนสัดส่วน น้ำหนัก หรือกระทำการอื่นใดให้บ้านเปลี่ยนไปจากเดิม ดังนั้นการต่อเติมหรือเปลี่ยนแปลงบางกรณีต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน จึงจะทำการรีโนเวทได้ แต่ก็มีบางกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพียงเล็กน้อย ที่ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ เช่น

  1. การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ไม่เกินไปกว่า 5 ตารางเมตร ไม่ว่าจะในแนวราบหรือแนวสูง โดยจะต้องไม่มีการเพิ่มหรือลดจำนวนคานและเสาที่มีอยู่เดิม
  2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาคารที่ไม่ต้องขออนุญาต คือกรณีที่โครงสร้างไม่ได้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  3. ไม่ได้มีการเพิ่มน้ำหนักเกิน 10% ของน้ำหนักเดิมให้แก่บ้าน เป็นต้น

เลือกผู้รับเหมาที่ไว้ใจได้

หากไม่อยากวุ่นวายใจกับผู้รับเหมาควรเลือกทีมที่ไว้ใจได้ มีความชำนาญในอาชีพ เพื่อให้โครงสร้างบ้านยังปลอดภัย และแข็งแรงสวยงามไปนานๆ ทำสัญญาการจ่ายเงินและส่งมอบงานเป็นล็อตๆ เพื่อให้เจ้าของบ้านได้ตรวจงานปรับแก้อย่างทันท่วงทีการเลือกผู้รับเหมาให้ดีเป็นอีกสิ่งที่สำคัญจะช่วยให้เราสบายใจ

หลายคนอยากรีโนเวทบ้านที่อยู่มานานเพื่อให้เข้ากับชีวิตและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป หรือบางบ้านที่อาศัยพักพิงมาเป็นเวลานานๆ ก็เริ่มที่จะเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา ใครที่มีแผนการณ์จะรีโนเวทบ้าน มีเรื่องอะไรน่ารู้และมีข้อควรระวังอย่างไรบ้าง SC Asset รวมเช็คลิสต์มา 5 ข้อ ดังนี้

แจ้งเพื่อนบ้านก่อนเริ่มรีโนเวทจริง

แม้จะเป็นการรีโนเวทเพียงเล็กน้อย ก็ควรบอกกล่าวเพื่อนบ้านเอาไว้ เพราะคงต้องมีทีมผู้รับเหมาที่เข้ามาในโครงการ มีเสียงทุบตี หรือกลิ่นสีกระจายไปทั่ว ซึ่งอาจจะกระทบต่อคนอื่นๆ และกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านกันได้

จะปรับเปลี่ยนซ่อมแซมบ้านทั้งทีต้องคิดให้รอบคอบและวางแผนให้รัดกุม เพื่อให้การรีโนเวทครั้งนี้ไม่บานปลาย มีครั้งที่สอง ครั้งที่สามตามในเวลาไล่เลี่ยกัน เพื่อให้ได้บ้านสวยถูกใจและมั่งคงแข็งแรงเป็นที่พักพิงของคนในครอบครัวไปนานๆ