ผ่อนบ้านหนึ่งหลังต้องเจอกับอะไรบ้าง

คิดจะซื้อบ้านผ่อนบ้านทั้งที เรื่องนี้เรื่องใหญ่ เพราะบ้านถือเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้  และเป็นสินทรัพย์ที่ต้องผ่อนไป 20-30 ปี ดังนั้นคิดจะซื้อบ้านสักหลังควรเช็กตัวเองให้ดี 

SC Asset จะช่วยคุณพิจารณาว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้าง ก่อนจะซื้อบ้านหลักแรกเป็นของตัวเอง

1. ซื่อสัตย์กับตัวเองว่ามีกำลังซื้อเท่าไหร่

กางรายได้และค่าใช้จ่ายของตัวเองออกมาดู ซึ่งตามหลักแล้ว ภาระหนี้ทุกประเภทแต่ละเดือนควรจะมีสูงสุด ไม่เกิน 40% ของรายได้ ในกรณีไม่มีภาระหนี้ใดๆ เลย สามารถใช้สูตรคำนวนวงเงินกู้คร่าวๆ ได้ดังนี้

(รายได้ต่อเดือน) x ( 60 เท่าของรายได้) = (ราคาบ้านที่กู้ซื้อได้)

ตัวอย่างเช่น รายได้ 35,000 บาทต่อเดือน x 60 = 2,100,000 บาท ซึ่งนับเป็นขั้นต่ำของวงเงินที่

จะกู้ได้ซึ่งวงเงินนี้หมายความว่าต้องไม่มีภาระหนี้ใดๆ เลย เช่น ค่าบัตรเครดิต หรือค่าผ่อนรถยนต์ 

แล้วถ้าหากมีการผ่อนบ้านที่เป็น?

ต้องดูในส่วนของ ‘ภาระหนี้ต่อรายได้’ เพิ่มเติมด้วย หรือที่เรียกว่า DSR (Dept Service Ratio) โดยส่วนใหญ่ธนาคารจะอนุญาติให้ผู้กู้บ้านมีภาระหนี้ได้ 30-40% ดังนั้นจึงมีสูตรคำนวนเพิ่มเติม ดังนี้

(รายได้ต่อเดือน) X (30% หรือ 40%) = (ความสามารถผ่อนชำระ) 

เช่น รายได้ 35,000 บาทต่อเดือน X 30% หรือ 40% = 10,500-14,000 บาท

ภาระหนี้ส่วนนี้รวมค่าผ่อนรถ บัตรเครดิต ฯลฯ ถ้าหากมีภาระหนี้ต่อเดือนรวม 8,000 บาท ความสามารถในการผ่อนจะเหลือ 2,500-6,000 บาท  ซึ่งจะคำนวนวงเงินกู้ได้ด้วยสูตรนี้

(1,000,000 ÷ 7,000) x (ความสามารถผ่อนชำระ) = (วงเงินที่สามารถกู้ได้)

เช่น (1,000,000 ÷ 7,000) x 6,000 = 857,142 จะกู้บ้านได้ในราคา  857,142 บาท

เมื่อรู้ว่าตัวเองมีกำลังเท่าไร มีภาระหนี้เท่าไหร่ พร้อมใช้สูตรคำนวนเบื้องต้นเหล่านี้ ก็จะสามารถเลือกที่อยู่ที่เป็นบ้านเดี่ยวหรือคอนโดได้ตรงกับความสามารถในการผ่อนของเราได้

2. เลือกบ้านในราคาที่เหมาะกับเรา

เมื่อได้งบแล้วก็มาถึงขั้นตอนการเลือกบ้านในราคาที่เหมาะกับเรา โดยไม่ควรเลือกบ้านที่ราคาสูงเกินกำลัง ของเรา จะได้สามารถผ่อนบ้านหลังนี้ได้อย่างไม่ลำบาก ซึ่งเงื่อนไขการกู้ก็จะแตกต่างกันในแต่ละธนาคาร เราหยิบยกอัตราดอกเบี้ยของการกู้บ้านแต่ละธนาคารมาอัพเดตไว้เบื้องต้น โดยตารางนี้เป็นตัวเลขที่อัพเดตเดือน มกราคม ปี 2564 จากเว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

*MOR คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี

*MLR คือ อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้าที่มีประวัติการเงินดี ใช้กับเงินกู้ระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน

*MRR คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี

3. ดูบ้านและทำเลที่ถูกใจ

เมื่อคำนวนเงินกู้และรู้ความสามารถในการผ่อนแล้ว ก็มาถึงช่วงเวลาสนุกนั่นคือการมองหาทำเลของ บ้านเดี่ยวหรือคอนโดที่เราอยากอาศัยอยู่ แนะนำให้ไปดูพื้นที่จริงถึงที่ จะได้รู้ว่าต้องเดินทางไปมาอย่างไร หรือละแวกบ้านแถวนั้นมีลักษณะเป็นยังไงบ้าง ตรวจสอบ Facilities ภายในโครงการบ้านเดี่ยวและคอนโด ที่คุณสนใจว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกครอบครันและตอบโจทย์ความต้องการชีวิตของคุณมากแค่ไหน หลังจากนั้นก็ตรวจสอบรีวิวคุณภาพของโครงการบ้าน คุณภาพของแบรนด์อสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ก็เป็น ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาให้ดี

4. เช็ครายจ่ายเหล่านี้ให้ดี ว่าพร้อมผ่อนบ้านหรือยัง

ตรวจเช็คค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ต้องมีแน่ๆ หลังจากซื้อบ้านเดี่ยวหรือคอนโด ถ้าพร้อมแล้วก็ติดต่อกับธนาคาร ได้เลย

 • ค่าจองและทำสัญญา (ค่ามัดจำ) 
 • เงินดาวน์ อาจจะแล้วแต่สัญญากับธนาคาร เงินดาวน์มีตั้งแต่ 5% – 10% ของราคาบ้าน 
 • ค่าประเมินราคาเมื่อขอสินเชื่อกับธนาคาร จะมีราคาประมาณ 1,000 – 3,000 บาท
 • ค่าจดจำนอง คือค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนกับกรมที่ดิน ซึ่งคิดเป็น 1% ของวงเงินจำนอง หรือราว 1% ของยอดกู้ (กรณีที่ขอสินเชื่อกับธนาคาร)
 • ค่าโอนกรรมสิทธิ์ จะจ่ายให้กับกรมที่ดิน โดยกรมที่ดินคิดค่าจดทะเบียนสิทธิ 2% จากราคาประเมิน และสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้ผู้ซื้อกับผู้ขายควรตกลงว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
 • ค่าเบี้ยประกันภัยบ้านจะอยู่ในช่วง 1,000 บาทขึ้นไปต่อปี 
 • ค่าส่วนกลาง บางแห่งอาจจะต้องจ่ายเลย 
 • ค่าเฟอร์นิเจอร์ 

5. เตรียมเอกสารผ่อนบ้านให้พร้อมเพื่อยื่นธนาคาร

เอกสารขอสินเชื่อบ้านประกอบไปด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่ เอกสารส่วนบุคคล เอกสารการเงินหรือ แสดงที่มารายได้ และเอกสารหลักประกัน

เริ่มจากเอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน 

จะเป็นเอกสารแสดงที่มาของรายได้ 

ถ้าเป็นพนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือน หรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับฟรีแลนซ์ (ผู้ประกอบอาชีพอิสระ)

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะฯ และหนังสือรับรองยอดคงเหลือ
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร 
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3ก / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด / อช.2 ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

ถ้าเอกสารพร้อม คำนวนวงเงินกู้พร้อม และมีความสามารถในการผ่อนดาวน์ ก็รวบรวมเอกสารแล้วส่งกู้ กับธนาคารได้เลย SC Asset เป็นกำลังใจให้กู้บ้านผ่านตั้งแต่ครั้งแรก ธนาคารแรกกันทุกคนเลย