วิธีแยกขยะช่วง COVID-19 อย่างถูกวิธี

ปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วงที่ Covid-19 กำลังระบาด ทำให้เราสร้างขยะเพิ่มมากขึ้นอย่างได้ตั้งใจ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อทำความสะอาดและป้องกันตัวเอง ทั้งหน้ากากอนามัย ทิชชู่เปียก ฯลฯ ซึ่งควรรู้วิธีการทิ้งให้ถูกวิธีเพื่อจะได้ลดความเสี่ยงต่อการเพร่กระจายของเชื้อไวรัสอย่างไม่ตั้งใจ รวมทั้งมาตรการที่ทำใหเราต้องอยู่บ้านกันมากขึ้น การสั่งอาหารเดริเวอรี่กลายเป็นทางเลือกหลัก ทำให้เรามีขยะจากแพ็คเก็จจิ้งอาหารและเครื่องดื่มจำนวนมาก ครั้งนี้ SC Asset จึงรวบรวมวิธีแยกขยะ วิธีจัดการและเตรียมก่อนทิ้ง มาเล่าสู่กันฟัง

  1. ขยะรีไซเคิล 

ขยะประเภทนี้ อย่างเช่น กระดาษ พลาสติก ขวด แก้ว กระป๋อง ที่สามารถผ่านกระบวนการรีไซเคิลได้

  • หากขยะชิ้นไหนสกปรกจากเศษอาหาร ให้กำจัดเศษอาหารให้หมดจากภาชนะนั้นๆ
  • ล้างน้ำให้สะอาด และตากให้แห้ง
  • ใส่ถุงรวมไว้ โดยแยกชนิด และเขียนระบุให้ชัดเจนว่าเป็นขยะประเภทไหน

2.เศษอาหาร

วิธีง่ายๆ ในการแยกขยะเศษอาหารคือรวมไว้ในถุงเดียวกัน ติดป้ายให้ชัดเจนเพื่อเตรียมให้เทศบาลจัดการ ต่อไป แต่สำหรับใครที่มีสวน มีต้นไม้ไม้ในบ้าน แนะนำให้ลองทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ด้วยการใช้ถังหมักอินทรีย์ หรือใช้เครื่องกำจัดเศษอาหาร เพื่อเปลี่ยนเศษอาหารเป็นปุ๋ยแบบแห้ง สำหรับบ้านหรือคอนโดที่มีพื้นที่จำกัด นอกจากจะช่วยลดขยะแล้ว ยังกำจัดกลิ่น แมลงและการสะสมของเชื้อโรคด้วย 

3.ขยะทั่วไป 

ขยะประเภทนี้คือขยะที่แยกและนำไปรีไซเคิลไม่ได้หรืมีต้นทุนในการรีไซเคิลสูง จึงต้องใช้วิธีฝังกลบหรือไปโรงงานเผาขยะ เช่น กระดาษชำระ ถุงข้าวสกปรก กล่องสกปรก ถุงพลาสติกที่ปนเปื้อนอาหารมากๆ ฯลฯ  ซึ่งเราสามารถเตรียมขยะนี้ได้ง่ายๆ ด้วยการแยกประเภทไว้ เพื่อให้เทศบาลนำไปจัดการต่อได้อย่างถูกต้อง

4.ขยะติดเชื้อ

ในช่วงที่เราผลิตขยะที่อาจมีสารปนเปื้อนและติดเชื้อได้ เพราะไวรัส Covid-19 มีวิธีจัดการขยะประเภทนี้ที่ทุกคนควรทำ เพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสไปติดต่อคนที่มีหน้าที่จัดการขยะต่อไปได้ 

  • หน้ากากอนามัย แนะนำให้ตัดหน้ากากเพื่อป้องกันการนำไปเช็ดล้างและขายใหม่ จากนั้นใส่ไว้ในถุงเดียวกัน มัดให้เป็นอันเล็กเพื่อประหยัดพื้นที่ ใส่ถุงรวม และติดป้ายให้ชัดเจน หรือถ้าต้องการทิ้งที่นอกสถานที่ให้ถุงที่มัดไว้เรียบร้อย เพื่อการปนเปื้อนกับเศษขยะชนิดอื่นๆ 
  • ทิชชู่หรือกระดาษชำระที่ใช้เช็ดพื้นผิวต่างๆ แยกขยะประเภทนี้ใส่ถุงไว้ และติดป้ายให้ชัดเจนเพื่อกันการปนเปื้อน

หลังจากเตรียมขยขะเรียบร้อยแล้วรอให้เทศบาลมาเก็บไป ขยะเหล่านั้นจะถูกรวบรวมและแยกทั้ง 4 แบบ เพื่อส่งต่อไปที่โรงงานที่เหมาะสมกับขยะประเภทนั้นๆ ได้แก่ ขยะรีไซเคิล โรงงานบ่อฝั่งกลบ หรือส่งไปโรงงานเผาขยะติดเชื้อต่อไป

การแยกขยะและเตรียมขยะก่อนทิ้งนั้นมีประโยชน์มากมาย นอกจากจะทำให้บ้านเป็นระเบียบเรียบร้อย ขยะไม่ส่งกลิ่นเหม็นหรือก่อให้เกิดแบคทีเรียแล้ว ยังช่วยลดภาระการจัดการขยะของเจ้าหน้าที่ได้ และทำให้ขยะถูกจัดการอย่างถูกวิธีซึ่งดีต่อโลกด้วย