สรุปครบ ภาษีคริปโต

ปฏิเสธไม่ได้ว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักกับ คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) สกุลเงินเหรียญดิจิทัลที่กำลังได้รับความนิยม เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากนักลงทุนสไตล์ Value Investor และแบบ Day Trade เก็งกำไร ซึ่งกลายเป็นที่ฮือฮาเมื่อกรมสรรพากรระบุว่า ผู้ที่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วได้กำไรจะต้องยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตาม มาตรา 40 (4) ทำเอานักเทรดหลายคนงงว่าต้องคำนวนยื่นภาษีประจำปี 2564 อย่างไร เราสรุปมาให้ครบที่นี่แล้ว

ข้อกฎหมายที่ใช้กับคริปโตฯ

กฎหมายที่นำมาใช้ในการเก็บภาษีของคริปโตฯ คือ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนคริปโตฯ เฉพาะในส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินลงทุน ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร กล่าวคือ หากได้กำไรสำหรับการซื้อขายคริปโต จะต้องเสียภาษี  2 ส่วน ได้แก่

  1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ตามมาตรา 40 (4) (ซ)

  1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 

สำหรับผู้ขาย เมื่อได้กำไรซึ่งถือป็นรายได้ ตามมาตรา 40 (4) (ซ) และ (ฌ) หมวดเดียวกับกลุ่มเงินได้ดอกเบี้ยเงินปันผล จึงต้องยื่นภาษี ภ.ง.ด. 90 และนำไปรวมกับรายรับอื่นๆ เพื่อคำนวนอัตราภาษีเงินได้แบบขั้นบันไดด้วย แต่หากขาดทุนไม่ต้องเสียภาษี

วิธีการคิดตัวอย่าง 

เช่น สำหรับคนเทรดขายเหรียญคริปโตฯ 

ซื้อเหรียญมา 500 บาท ขายได้ 10,000 บาท แปลว่าเราได้กำไร 9,500 บาท 

จะต้องนำตัวเลขกำไร 9,500 บาท ไปยื่นแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย ในหัวข้อ รายได้จากการลงทุน ที่ระบุว่า ดอกเบี้ย เงินปันผลจากบริษัทต่างประเทศ ประโยชน์ใดๆ จากคริปโตเคอร์เรนซี หรือ โทเคนดิจิทัล เงินเพิ่มทุน เงินลดทุน (มาตรา 40(4))

สรุปรายได้ที่ได้จากคริปโตฯ

  1. กำไรจากการขายคริปโตฯ โดยตรง – ผู้ขายยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 ส่วนผู้ซื้อหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
  2. ส่วนแบ่งกำไรจากการถือคริปโตฯ เช่น กำไรที่ได้รับจากการถือไว้ในโปรแกรม Exchange ทั้งหลาย เช่น Ziplock ของ Zipmex Token
  3. การให้เปล่า – ผู้รับยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 94 ส่วนผู้จ่ายหากให้คริปโตฯ มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องหัก ณ ที่จ่าย 5%
  4. การขุดเหรียญ – ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 94 
  5. ได้รับทางมรดก – ยกเว้นภาษี แต่ต้องแสดงเอกสารแจ้ง

สำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% ยังเป็นที่ถกเถียงระหว่างนักเทรดและสรรพากรอยู่ แต่การยื่นภาษีเงินได้นั้น เป็นอันแน่นอนว่าต้องแจ้งในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลแล้ว ดังนั้นสำหรับนักลงทุนและนักเทรดทุกคน ควรรู้ข้อกฎหมายเหล่านี้ให้ดีก่อนการลงทุน ว่าสรุปแล้วกำไรที่ได้จากคริปโตฯ จะต้องเสียภาษีเท่าไหร่ เพราะหากไม่ศึกษาและคิดคำนวนให้รอบคอบก็อาจจะขาดทุนได้เลยนะครับ