อัพเดทดอกเบี้ยธนาคารสำหรับรีไฟแนนซ์

การรีไฟแนนซ์บ้านเป็นอีกวิถีทางหนึ่งที่จะช่วยลดอัตราเงินการผ่อนบ้านต่อเดือนให้ ลดลง ส่วนมากเงื่อนไขของสถาบันการเงินจะให้ยื่นเรื่องรีไฟแนนซ์ได้ก็ต่อเมื่อผ่อนที่ อยู่อาศัยมาแล้ว 3 ปีเป็นอย่างต่ำ ดังนั้นเมื่อผ่านพ้นไปแล้วอีกปี ใครหลายคนอาจจะกำลังมองหาอัตราดอกเบี้ยสำหรับรีไฟแนนซ์ของแต่ละธนาคาร วันนี้ SC Asset มาอัพเดตดอกเบี้ยธนาคารสำหรับคนอยาก Refinance มาให้พิจารณากัน

รวบรวมจากเว็บไซต์ของแต่ละธนาคารโดย SC ASSET

(อัพเดตเดือนธันวาคม 2564)

ธนาคารอัตราดอกเบี้ย (เฉลี่ย 3 ปี)เงื่อนไขอื่นๆ
1.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  2.60% – 2.93% (ตามเงื่อนไข)  ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.59% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ตั้งแต่ 75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป หรืออัตราดอกเบี้ย 0.79% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป   วงเงินกู้ได้ 100% นานสูงสุด 35 ปี
2. ธนาคารทหารไทยธนชาต2.64%วงเงินเท่ากับยอดหนี้เดิม หรือ 90-95% ของราคาประเมิน  
3.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา2.70%วงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมิน
4.ธนาคารอาคารสงเคราะห์2.83%ระยะเวลาผ่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
5.ธนาคารกรุงไทย3.00%สูงสุดไม่เกินร้อยละ 110* ต่อหลักประกัน (ขึ้นอยู่กับจํานวนของสัญญากู้ที่อยู่อาศัย)
6.ธนาคารไทยพาณิชย์  4.90%วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกันผ่อนนานสูงสุด 30 ปี  
7.ธนาคารกสิกรไทย5.97%สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปีรายได้สุทธิรวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ทั้งผู้กู้หลักและผู้ร่วม (ทั้งกรณีกู้เดี่ยวและกู้ร่วม)

ก่อนจะทำการรีไฟแนนซ์ให้ตรวจสอบเอกสารและเงื่อนไขในการรีไฟแนนซ์จากแต่ละธนาคารว่าคุณเข้าเกณฑ์แล้วหรือไม่ หลังจากนั้นควรพูดคุยกับธนาคารถึงความเป็นไปได้ในการรีไฟแนนซ์ประมาณ 2-3 สถาบันการเงิน เพื่อนำข้อมูลและอัตราดอกเบี้ยมาเปรียบเทียบกัน เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยที่ดีที่สุด