5 ข้อควรรู้ “ต่อเติมบ้าน” อย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย

การต่อเติมบ้านเกิดขึ้นได้สำหรับทุกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม เช่น การต่อเติมหลังคา ต่อเติมพื้นที่ครัว หรือลานจอดรถ ฯลฯ ซึ่งมีข้อกฏหมายที่ควรคำนึงถึงเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นภายหลัง ต่อเติมบ้านแบบไหนอย่างไรให้ถูกต้องตามหลัก SC Asset รวบรวม 5 ข้อหลักๆ มาให้คุณแล้ว 

1.รู้จักกับกฏหมายต่อเติมอาคาร และ เกณฑ์การขอใบอนุญาต

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หรือ ‘พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร’ มาตรา 4 นิยามคำว่า ‘ดัดแปลง’ ว่าหมายถึงการเปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก หรือเนื้อที่โครงสร้างหรือส่วนต่างๆ ของอาคารที่ก่อสร้างไปแล้วให้เปลี่ยนไปจากเดิม แต่ส่วนมากหากเป็นการต่อเติมเล็กๆ น้อยๆ ไม่จำเป็นต้องขออนุญาต แต่ก็มีเกณฑ์ที่ชัดเจนว่า ถ้าหากมีการต่อเติม เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเกินกว่า 5 ตารางเมตร ควรจะต้องขออนุญาต และเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการต่อเติมและเพิ่มน้ำหนักอาคารจากเดิน 10% ก็ควรขออนุญาต ทั้งนี้ก็เพื่อการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเพราะถือเป็นการต่อเติมขนาดใหญ่

2.ไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเดิม

การต่อเติมบ้านต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเดิม แต่หากเป็นการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างบ้านในทุกกรณี จะต้องอนุญาติ เช่น การเปลี่ยนโครงสร้างด้วยการเปลี่ยนวัสดุ ขนาด จำนวน เช่น เสา คาน ฯลฯ 

3. ระยะห่างระหว่างอาคาร 

หนึ่งปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาในการต่อเติมบ้านคือ เกณฑ์ต้องอยู่ในการควบคุมของ กฎหมายระยะร่นและที่เว้นว่าง ดังนี้ 

  • จะต้องมีที่เว้นว่างระหว่างตัวอาคารกับเขตที่ดินด้านหน้าอย่างน้อย 3 เมตร ด้านหลังและด้านข้างอย่างน้อย 2 เมตร
  • จะต้องมีขอบเขตอาคารไม่เกิน 70% ของที่ดิน โดยนับจากชั้นที่กว้างที่สุดของบ้าน

โดยระยะร่นและการเว้นที่ว่างนี้ ขึ้นอยู่กับความกว้างถนนรอบๆ  ประเภทและความสูงอาคารด้วย ซึ่งสรุปคร่าวๆ คือการต่อเติมหลังบ้าน ขนาดบ้าน ฯลฯ จะต้องไม่ติดชิดขอบถนนหรืออาคารของเพื่อนบ้าน (ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของสิ่งก่อสร้างด้วย)

4. ระยะห่างจากถนนสาธารณะ 

สำหรับต่อเติมบ้านอาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้น (สูงไม่เกิน 10 เมตร) และมีพื้นที่รวมไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร จะมีกฎหมายการต่อเติมและระยะเว้นของอาคารกับพื้นที่สาธารณะ ดังนี้

  • ถ้าถนนหน้ากว้างน้อยกว่า 6 เมตร จะต้องเว้นระยะห่างจากอาคารถึงถนนสาธารณะอย่างร้อย 3 เมตร
  • ถ้าถนนหน้ากว้างมากกว่า 6 เมตร บ้านที่มีพื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร จะต้องเว้นระยะ 0.5 เมตร และสำหรับบ้านที่มีพื้นที่เกิน 300 เมตร จะต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1  เมตร 

5. การติดตั้งโซล่าเซลล์

สำหรับใครที่อยากต่อเติมบ้านติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านโดยพื้นที่ติดตั้งไม่เกิน 160 ตารางเมตร มีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ตารางเมตร ไม่ต้องขออนุญาต แต่จะต้องตรวจสอบ น้ำหนักและโครงสร้างให้ดีจากวิศวกร และควรแจ้งกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อความสะดวก ในการดำเนินการติดตั้ง 

และอีกสิ่งที่ควรทำก่อการต่อเติมบ้านคือการพูดคุยกับเพื่อนบ้านเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบอื่นๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นการบอกกล่าวถึงการต่อเติมที่อาจจะเข้าไปชิดกับรั้วของเพื่อนบ้าน และการนัดวันเวลาที่จะมีช่างมาต่อเติม เพื่อให้เพื่อนบ้านรับทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น เสียงดัง กลิ่นหรือฝุ่น ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันไว้ ใจเขาใจเรานั่นเอง