5 เหตุผลรีไฟแนนซ์บ้านและคอนโด

หลายคนเข้าใจผิดเรื่องการรีไฟแนนซ์ว่าเป็นเรื่องยุ่งยากและพาลจะทำให้ต้องเสียดอกเบี้ยในการผ่อนบ้านมากขึ้น แต่แท้จริงแล้ว การรีไฟแนนซ์เป็นการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญาอัตราดอกเบี้ยกับ ธนาคารเพื่อให้มีสัดส่วนดอกเบื้ยลดน้อยลง เพื่อเพิ่มสภาพคล่องด้านการเงินให้กับผู้กู้มากยิ่งขึ้น นั่นเอง ซึ่งส่วนใหญ่ผู้กู้จะสามารถรีไฟแนนซ์บ้านได้หลังจากผ่อนชำระไปแล้วประมาณ 3 ปี แล้วอะไรเป็นเหตุผลสำคัญที่คุณควรจะรีไฟแนนซ์บ้านหรือคอนโด SC Asset หยิบเอา 5 เหตุผล ที่ดีในการรีไฟแนนซ์มาฝากกัน

เหตุผลที่ 1

ปรับสัดส่วนดอกเบี้ยในการผ่อนให้ถูกลงกว่าเดิม

ส่วนใหญ่เมื่อผ่อนบ้านหรือคอนโดครบ 3 ปีแล้ว จะมีปรับอัตราดอกเบี้ยจากคงที่ไปเป็น อัตราแบบลอยตัว ซึ่งทำให้ดอกเบี้ยสูง ดังนั้นเมื่อผ่อนครบ 3 ปีควรทำการรีไฟแนนซ์ซึ่ง การรีไฟแนนซ์คือการเริ่มผ่อนสินเชื่อกับธนาคารแห่งใหม่ ซึ่งจะได้ระยะเวลาการผ่อนชำระ ที่ยาวนานขึ้นในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเดิม

เหตุผลที่ 2

ปรับอัตราผ่อนต่อเดือนให้น้อยลงได้

ในกรณีที่ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในด้านอื่นๆ การรีไฟแนนซ์บ้านอีกครั้งจะทำให้เราได้ ผ่อนบ้านในวงเงินที่น้อยลง แต่ก็แลกมากับการยืดระยะเวลาผ่อนบ้านออกไปซึ่งหากคุณจ่ายเงิน ตามสัญญาและจ่ายเพิ่มเข้าไปเพื่อตัดเงินต้น ก็จะช่วยให้จ่ายดอกเบี้ยรวมน้อยลงด้วย

เหตุผลที่ 3

เหลือเงินก้อนจากการรีไฟแนนซ์

บางครั้งการรีไฟแนนซ์บ้านทำให้ได้เงินก้อนออกมาจากการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในชีวิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเงินที่จะได้ก็ขึ้นอยู่กับราคาประเมินบ้านด้วย 

เหตุผลที่ 4

ช่วยให้ผ่อนบ้านได้หมดเร็วขึ้น

การได้อัตราการผ่อนต่อเดือนที่ต่ำลงมานั้นทำให้เราสามารถวงแผนการเงินให้รัดกุมได้ แต่ยิ่งเมื่อมีเงินส่วนต่างเข้ามาจ่ายเพิ่มมากกว่าอัตราเรียกเก็บต่อเดือน จะยิ่งทำให้เราได้ตัดเงินต้น ซึ่งหากทำอย่างเป็นวินัยแล้ว อาจจะสามารถผ่อนบ้านหมดเร็วขึ้น 5-6 ปีเลยทีเดียว ส่งผลให้ดอกเบี้ยโดยรวมน้อยกว่าที่ธนาคารคาดไว้ด้วย

เหตุผลที่ 5

เพิ่มสภาพคล่องเพื่อนำไปลงทุนได้

เมื่อทำการประเมินราคาบ้านเพื่อรีไฟแนนซ์แล้วอาจจะได้วงเงินที่สูงกว่าที่คิด ดังนั้นจะมีเงินก้อน ส่วนต่างซึ่งสามารถนำไปลงทุนในแบบต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะทำธุรกิจ ขายของออนไลน์หรือ สะสมในหุ้น ก็จะช่วยให้มีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น

จะเห็นว่าการรีไฟแนนซ์บ้านนั้นมีข้อดีมากมายท่ีเราไม่อยากให้คุณเสียประโยชน์ ใครท่ีผ่อนบ้านเดี่ยวหรือคอนโดมาเป็นระยะ 3 ปีแล้ว ถึงเวลารวบรวมเอกสาร เดินหน้าเข้าไปปรึกษากับธนาคารเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์สูงสุงจากการรีไฟแนนซ์ได้เลย