วิธีคำนวณเงินกู้ สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการซื้อบ้าน – คอนโด

อีกหนึ่งคำถามยอดฮิตของคนในยุคนี้คงหนีไม่พ้นคำถามที่ว่า “เงินเดือนเท่านี้กู้เงินซื้อบ้าน และคอนโดได้เท่าไร” เนื่องจากเป็นความกังวลว่าตนเองจะผ่อนชำระหนี้ไม่ไหว หรือไม่สามารถกู้ธนาคารผ่าน ซึ่งคุณสามารถหาคำตอบได้จากธนาคารและสามารถประเมินความสามารถของตนเองได้เช่นกัน ด้วยวิธีคำนวณเงินกู้ที่เรานำมาฝาก

1.การประมาณรายได้

สำหรับคำนวณเงินกู้ การประมาณรายได้ที่ธนาคารใช้พิจารณาในเรื่องของสินเชื่อเงินกู้ของผู้กู้ นอกจากรายได้ที่เป็นเงินเดือน รายได้ที่ได้รับจากช่องทางอื่นๆ ก็ต้องแจ้งกับธนาคารด้วย เพราะสินเชื่อกู้เงินซื้อบ้าน คอนโด เป็นภาระหนี้ที่ผ่อนเป็นรายเดือน โดยทางธนาคารจะแบ่งที่มาของรายได้ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  • รายได้คงที่ คือ รายได้ที่ได้รับอย่างแน่นอนทุกเดือน เช่น เงินเดือน โบนัสประจำ (Fix Bonus) เป็นต้น
  • รายได้ไม่คงที่ คือ รายได้ที่อาจจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ได้ และจำนวนเงินมีการแปรผันจากหลายปัจจัย เช่น โบนัส เบี้ยเลี้ยง ค่าเสียเวลา โอที ยอดขายสินค้า ค่าบริการ เป็นต้น

ถึงแม้ว่าหลายธนาคารจะยอมรับรายรับต่างๆ ที่กล่าวมาของรายได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประเภทคงที่หรือไม่คงที่ก็ตาม แต่ละธนาคารก็พิจารณาเป็นรายได้สัดส่วนที่แตกต่างกัน ทั้งนี้การคำนวณเงินกู้ก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายอนุัมัตสินเชื่อของแต่ละธนาคาร ว่าจะประเมินแบบไหน

2.การประมาณหนี้สิน

และการคำนวณเงินกู้ในส่วนเดียวกันที่ธนาคารจะทำการประเมินไปพร้อมๆ กับรายได้ก็คือ “การใช้จ่ายของผู้กู้” ในเรื่องของการใช้จ่ายประจำที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะการจ่ายให้กับเจ้าหนี้ โดยมีรายละเอียดการพิจารณาดังต่อไปนี้

รายจ่ายชำระหนี้สัดส่วน %เงื่อนไข
ผ่อนบ้าน100%จากอัตราผ่อนแต่ละเดือน หากเหลือ 3 งวดสุดท้ายจะไม่ถูกนำมาคิด
ผ่อนรถยนต์100%จากอัตราผ่อนแต่ละเดือน หากเหลือ 3 งวดสุดท้ายจะไม่ถูกนำมาคิด
บัตรเครดิต10%จากยอดหนี้คงเหลือล่าสุด
บัตรกดเงินสด5%จากยอดหนี้คงเหลือล่าสุด

**หมายเหตุ สัดส่วนและเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นแตกต่างกันไปตามแต่ละธนาคารจะกำหนด ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ทุกกรณี ควรสอบถามธนาคารเพิ่มเติม

ตัวอย่างคำนวณเงินกู้สินเชื่อบ้าน รายได้เท่านี้ กู้ได้เท่าไร

วิธีคำนวณยอดผ่อนชำระหนี้สูงสุด ของผู้กู้ 

อาทิเช่น : รายได้ทั้งหมด x 70% ของรายได้ทั้งหมด / หนี้สินทั้งหมด = ยอดผ่อนชำระหนี้สูงสุด ต่อเดือน

ซึ่งธนาคารส่วนใหญ่จะประเมินความสามารถในการรับภาระหนี้สินของผู้กู้ไม่เกิน 70% ของรายได้ทั้งหมด โดยจะมีความแตกต่างไปตามแต่ละเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ยื่นกู้ แต่โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ในสัดส่วนประมาณ 40% – 80% 

วิธีคำนวณเงินกู้ > ยอดชำระหนี้สูงสุด ต่อเดือน x 1,000,000 / 7,000 = ยอดคำนวณเงินกู้

3.ประเมินความสามารถทางการเงิน

หลังจากประมาณการรายได้และหนี้สินแล้ว ทางธนาคารจะนำข้อมูล 2 ส่วนนี้มาประกอบการพิจารณาความสามารถทางการเงินของผู้กู้ โดยภาระหนี้สินทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นภาระหนี้สินระยะยาวอย่างสินเชื่อบ้าน หรือระยะสั้นอย่างสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล ฯลฯ เมื่อรวมกันทั้ง 2 แบบแล้วจะต้องมีสัดส่วนที่ไม่เกิน 70% ของรายได้ต่อเดือน ถึงจะผ่านข้อตกลงที่สามารถกู้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน คอนโดได้

วิธีคำนวณเงินกู้ว่ายังมีความสามารถทางการเงินในการกู้สินเชื่อบ้านได้หรือไม่

โดยวิธีการคำนวณ คือ [รายได้ x 70%] – หนี้สินทั้งหมด = ความสามารถในการผ่อนชำระหนี้สูงสุด

ตัวอย่างเช่น : [รายได้ 71,991 x 70%] – หนี้สินทั้งหมด 28,000 = 22,393 คือยอดทั้งหมดที่สามารถผ่อนชำระต่องวดของการกู้สินเชื่อบ้าน  

**หมายเหตุ : ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายได้และภาระหนี้สินของแต่ละบุคคล

4.ประมาณการวงเงินกู้

การประมาณการวงเงินกู้จะช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเรา สามารถคำนวณเงินกู้ที่จะสามารถใช้กู้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน คอนโดได้ โดยประมาณการจากรายได้ทั้งหมดและภาระหนี้สินที่มีอยู่ ณ ตอนที่ทำการกู้สินเชื่อ

วิธีคำนวณเงินกู้ด้วยอัตราผ่อนเบื้องต้น 

จำนวนผ่อนชำระต่องวด : วงเงินกู้ = 7,000 บาท : 1,000,000 บาท 

โดยสามารถคำนวณเงินกู้ได้ดังนี้  (ความสามารถในการชำระหนี้ x 1,000,000) / 7,000 = ยอดเงินกู้

เช่น เงินเดือน 30,000 มีภาระชำระหนี้ค่ารถยนต์ 6,000 ต่อเดือน จะเท่ากับ (6,000 x 1,000,000) / 7,000 = 857,000 บาท เป็นต้น

** ทั้งนี้การประมาณวงเงินกู้ด้วยอัตราผ่อนเบื้องต้นจะประเมินวงเงินกู้ได้ต่ำกว่าความเป็นจริง ซึ่งธนาคารแต่ละแห่งจะมีตารางเปรียบเทียบที่แตกต่างกันออกไประหว่างช่วงอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ ที่ถูกคำนวณเงินกู้ผ่านระบบของธนาคารที่แม่นยำกว่า

ตารางเปรียบเทียบเงินผ่อนชำระบ้าน และวงเงินกู้ซื้อบ้าน คอนโด

เงินเดือนจำนวนเงินผ่อนต่องวดสูงสุดวงเงินกู้สูงสุด
15,0006,0001,000,000
20,0008,0001,300,000
25,00010,0001,600,000
30,00012,0002,000,000
35,00014,0002,300,000
40,00016,0002,600,000
45,00018,0003,000,000
50,00020,0003,300,000
55,00022,0003,600,000
60,00024,0004,000,000
65,00026,0004,300,000
70,00028,0004,600,000
75,00030,0005,000,000
80,00032,0005,300,000
85,00034,0005,600,000
90,00036,0006,000,000
95,00038,0006,300,000
100,00040,0006,600,000
150,00042,00010,000,000
**หมายเหตุ : ตัวเลขโดยประมาณการ

ทั้งหมดนี้คือวิธีคำนวณเงินกู้ และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการกู้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านเดี่ยว และ คอนโด สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยเบื้องต้น ทางที่ดีควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงศึกษาอัตราดอกเบี้ย รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ของแต่ละธนาคารก่อนที่จะทำการกู้เงิน อีกทั้งควรสำรวจความพร้อมทางด้านการเงินของตนเองด้วย เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระในภายหลัง หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้มนุษย์เงินเดือนทุกคน เข้าใจวิธีคำนวณเงินกู้และวงเงินกู้ได้เป็นอย่างดี