บอกต่อ..วิธีคลายร้อนให้น้องหมา น้องแมว เพื่อเป็นการป้องกันภาวะฮีทสโตรก และให้พวกเขาอยู่บ้านได้อย่างสบายตัวมาฝากกัน ...