ถึงเวลาที่หลายคนเริ่มวางแผนและออกเดินทางท่องเที่ยวอีกครั้ง มาเตรียมพร้อมก่อน ออกเดินทางที่จะทำให้คุณปลอดภัยและสบายใจมากขึ้นในยุค New Normal ...