ถึงแม้ว่าตอนนี้ มาตรการ Lockdown ได้คลายลงมาบ้างแล้ว ห้างร้านต่างๆ เริ่มกลับมาทยอยเปิดเป็นปกติ แต่สำหรับชาว SC Family ที่ยังไม่อยากออกไปไหน และยังอยากอยู่บ้านเพื่อหลีกเลี่ยงกับการพบปะคนหมู่มากเรามีบริการจาก ...