SCero Mission Ep.13 : เหล็กเส้นขึ้นรูป (Cut and Bend) วัสดุก่อสร้างเพื่อโลกของเรา

รู้หรือไม่ว่า “ขยะจากการก่อสร้าง” หรือวัสดุที่เหลือใช้จากการก่อสร้าง นั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และมักถูกละเลยไม่ได้รับการจัดการที่ถูกวิธีและเหมาะสม จนทำให้เกิดปัญหาด้านสภาพแวดล้อมตามมาอีกมากมาย ทั้งเรื่องทัศนียภาพ รวมถึงสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับขยะดังกล่าว 

วันนี้ SCero Mission ขอแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับนวัตกรรมที่จะช่วยโลกให้พ้นจากปัญหานี้ นั่นคือ “เหล็กเส้นขึ้นรูป (Cut and Blend)” ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างที่นับเป็นมิติใหม่ ของอุตสาหกรรมก่อสร้างในไทย โดยมีข้อดี ดังนี้ครับ

1. ช่วยส่งเสริมคุณภาพงาน ให้มีความเป็นระบบมากขึ้น 

เนื่องจากเหล็กเส้นขึ้นรูปนั้นมีการตัดและดัดเหล็กได้มาตรฐานงานก่อสร้างจากโรงงานซึ่งมีการควบคุมการผลิตเป็นอย่างดี ทำให้งานรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ช่วยลดปริมาณการสั่งเหล็กเส้นที่ใช้ในโครงการได้มากกว่า 15% 

ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าสูงสุด ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้

3. ช่วยลดวัสดุเหลือทิ้งบริเวณหน้างานก่อสร้าง 

รวมไปถึงช่วยลดขั้นตอนกระบวนการที่ต้องกำจัดเศษวัสดุ ที่จะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต

4. ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากการขนส่ง 

เนื่องจากจำนวนปริมาณเหล็กที่ส่งมีจำนวนลดลง ยังลดเรื่องการขนเศษเหล็กไปทิ้ง โดยเฉลี่ยสามารถประหยัดการใช้น้ำมันได้กว่า 19 ลิตร ต่อการสร้างบ้าน 1 หลัง เลยที่เดียว ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามาก ๆ เลยครับ

5. ลดกระบวนการตัดดัดเหล็ก และ ลดชั่วโมงการก่อสร้างลงกว่า 120 ชั่วโมง/หลัง 

ซึ่งเป็นการช่วยลดการเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่น มลพิษ และเสียงดังรบกวน เป็นต้น 

เห็นหรือไม่ครับว่า “เหล็กเส้นขึ้นรูป ( Cut and Blend )” นั้นมีประโยชน์มากมายจริง ๆ ช่วยดูแลโลกของเราทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นนำ้ยันปลายน้ำ ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน รู้แบบนี้แล้วหากใครที่กำลังสนใจจะสร้างบ้าน ก็อย่าลืมให้ความสำคัญกับมันเพื่อโลกของเรากันด้วยนะครับ