SCero Mission EP.2 : ลดขยะเศษอาหารง่าย ๆ ทำเองได้ ช่วยโลกได้เป็นตัน!

ในแต่ละวัน หากเราไม่ได้สังเกตอย่างจริงจังคงไม่รู้เลยว่าขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการอุปโภคและบริโภคของพวกเรานั้นมีจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว และเมื่อเอาปริมาณขยะมูลฝอยเฉพาะในกรุงเทพฯ มารวมกันนั้นพบว่ามีมากถึงกว่า 8,000 ตันต่อวัน โดยเฉพาะ ขยะเศษอาหารที่เกิดจากการเหลือทิ้งในแต่ละมื้อของพวกเรา แต่จะรู้หรือไม่ว่าขยะประเภทนี้ ส่งผลเสียต่อเรามากมาย ทั้งเรื่องของกลิ่น การก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก การสิ้นเปลืองทรัพยากรทางธรรมชาติ และเปลืองเงินในกระเป๋าเราอีกด้วย

วันนี้ SC จะมาแนะนำแนวทางการบริหารจัดการ ‘ขยะเศษอาหาร’ ที่เกิดขึ้นในครัวเรือนของเรา เริ่มต้นทำได้เองจากที่บ้าน ด้วยแนวคิด 5R ที่จะช่วยลดปริมาณขยะได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น แต่จะมีวิธีไหนทำได้อย่างไรบ้าง มาดูกัน!

  1. Refuse เราสามารถเลือกซื้ออาหารหรือสินค้าบริโภคที่ไม่ใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายยากอย่างพลาสติก เพื่อลดปัญหาขยะที่เกิดจากพลาสติก เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้นำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ยาก อีกทั้งยังใช้ระยะเวลาในการกำจัดทิ้งค่อนข้างนาน โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งตามที่ต่าง ๆ หรือแม้แต่ในธรรมชาติ ต้องหลายเวลาหลายร้อยปี แต่เราสามารถลดขยะเหล่านี้ลงได้ด้วยการเลี่ยงไปใช้กล่องถนอมอาหาร หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติหรือย่อยง่ายแทนนั่นเอง
  1. Refill เป็นการหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาเติมได้หลาย ๆ ครั้ง เพื่อเป็นการลดปริมาณบรรจุภัณฑ์แบบสิ้นเปลืองไปจำนวนมากได้ ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อใหม่ของเรา ไม่ว่าจะเป็น น้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้น น้ำยาซักผ้า น้ำยาดับกลิ่นต่าง ๆ เพียงเท่านี้เราก็สามารถนำของเหล่านี้ไป Refill ตามร้านค้ารักษ์โลกต่าง ๆ โดยไม่ต้องสร้างขยะขึ้นมาใหม่ อีกทั้งยังช่วยให้เราประหยัดงบในกระเป๋าลงได้อีกด้วย เรียกได้ว่าคุ้มค่าแบบสองต่อ
  1. Reduce เป็นขั้นตอนที่ช่วยให้เราลดประมาณขยะจากอาหารที่เรากินทุกวัน สามารถทำได้ด้วยการวางแผนการใช้วัตถุดิบเป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือ วางแผนระยะเวลาการซื้ออาหารสดมาตุนในระยะสั้น เพื่อที่จะช่วยให้เราใช้วัตถุดิบได้คุ้มค่า ไม่เหลือทิ้ง หรือเน่าเสียโดยไม่ทันใช้ จะช่วยให้เราได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดค่าใช้จ่ายด้านอาหารในบ้านได้!
  1. Rot เราสามารถนำขยะเศษอาหารมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้กับต้นไม้ในบ้านของเราได้ โดยการนำเปลือกของผักผลไม้ต่าง ๆ ที่เหลือทิ้งจากการกินเอาไปใส่ในถังย่อยเศษอาหารที่เราสามารถประดิษฐ์เองได้จากอุปกรณ์ไม่แพง วิธีนี้สามารถทำให้ขยะเศษอาหารกลายเป็นของมีประโยชน์ อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดผลเสียกับดิน น้ำ และบรรยากาศภายในบ้านของเราได้อีกด้วย
  1. Reuse เชื่อว่าหลายคนคงได้ยินคำนี้บ่อยมาก ๆ แต่อย่าเพิ่งเบื่อกันไป เพราะการใช้ซ้ำ ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากของที่มีได้อย่างไม่น่าเชื่อ ไม่ว่าจะเป็น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาชอปปิ้ง ใช้หลอดแก้วแทนหลอดพลาสติก แยกวัตถุดิบด้วยถุงซิปล็อคที่แข็งแรงแทนถุงแกง ฯลฯ ทำให้เราลดขยะจากสิ่งเหล่าไปได้จำนวนมาก ประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็นมิตรกับธรรมชาติได้จริง!

เป็นอย่างไรกันบ้างกับแนวคิด 5R “Refuse, Refill, Reduce, Rot และ Reuse” ที่จะทำให่เราสามารถลดปริมาณขยะเศษอาหารในชีวิตประจำวันได้อย่างงายดาย ทำได้ด้วยตัวเอง แค่เราลองเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ อาจจะทีละเล็กทีละน้อย ค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราให้คุ้นเคย เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถสร้างเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ อย่างสม่ำเสมอให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่ยั่งยืน และช่วยลดภาระเงินในกระเป๋าของเราได้โดยไม่รู้ตัวแน่นอน