สินเชื่อสำหรับที่อยู่อาศัย ที่ต้องรู้ปี 2022

หลายคนมีฤกษ์งามยามดีช่วงต้นปี สร้างครอบครัวลงหลักปักฐานกันตั้งแต้ต้นปีนี้ มีอัพเดตทั้งเรื่องการผ่อนคลายมาตรการ LTV จากภาครัฐ รวมถึงอัตราสินเชื่อสำหรับที่อยู่อาศัย แบบอัพเดตที่สุด (เดือนกุมภาพันธ์ 2022) มาให้คุณพิจารณา

โดยเราได้ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อของธนาคารต่างๆ มากจากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย แต่ละธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยการกู้ซื้อบ้าน ดังนี้

ธนาคารMORMLRMRR
ธนาคารกรุงเทพ5.8755.255.95
ธนาคารกรุงไทย5.825.256.22
ธนาคารกสิกรไทย5.845.475.97
ธนาคารไทยพานิชย์5.8455.255.995
ธนาคารกรุงศรีฯ5.955.586.05
ธนาคารทหารไทยธนชาติ6.156.1256.28
ธนาคารยูโอบี6.86.67.35

ข้อมูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย

( https://www.bot.or.th/thai/statistics/_layouts/application/interest_rate/in_rate.aspx)

การผ่อนคลายมาตรการ LTV จากภาครัฐ

มาตรการที่ช่วยผู้ที่กำลังจะซื้อบ้านซึ่งต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วคือ ‘การผ่อนคลายมาตรการ LTV จากภาครัฐ’

ที่ให้ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยสามารถกู้ได้เต็มหลักประกันในทุกสัญญาชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2565 สำหรับคนที่กู้ซื้อที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดมาตรการ ดังนี้

  • มูลค่าบ้านต่ำกว่า 10 ล้านบาท จะได้กู้ 100% ในสัญญากู้หลังที่ 2 เป็นต้นไป
  • มูลค่าบ้านตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป จะได้กู้ 100% ตั้งแต่บ้านหลังที่ 1 เป็นต้นไป

การกู้ได้ 100% หมายถึงการปลดล็อกเพดานการปล่อยกู้บ้านเต็มราคาบ้านนั่นเอง จึงเป็นช่วงเวลาที่ เหมาะมากสำหรับใครที่มองหาบ้านหลังที่สอง เพื่ออยู่อาศัยเอง หรือเพื่อเก็งกำไรในอนาคตก็ตาม

สำหรับใครที่กำลังอยากซื้อบ้านตอนนี้ การมีมาตรการ LTV จากภาครัฐอาจช่วยให้ตัดสินใจซื้อบ้าน ง่ายขึ้นมากนะครับ เพราะมาตรการนี้จะมีถึงสิ้นปีนี้เท่านั้น สามารถดูรายละเอียดทั้งบ้านเดี่ยว คอนโด จาก SC Asset ได้ที่ www.scasset.com