SCero Mission Ep.14 : ปลุกคนไทย “ขยะ” คิดก่อนทิ้ง เพื่อสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบัน ปัญหาขยะมูลฝอยที่มีปริมาณมากขึ้นจนทำให้กลายเป็นปัญหาขยะล้นเมือง ทำให้เกิดการสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ ที่ แน่นอนว่าในแต่ละประเทศนั้นก็ต่างพบและประสบปัญหานี้เช่นเดียวกัน เนื่องจากปริมาณการบริโภคอาหารและการใช้ของอุปโภคต่าง ๆ มีมากขึ้นกว่าเดิม

สำหรับประเทศไทยของเรามีการสร้างขยะมูลฝอยในชุมชน (Municipal Solid Waste; MSW) รวมแล้วกว่า 27 ล้านตัน ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดจากการไม่ได้แยกประเภทของขยะ ทำให้ขยะเกิดการปนเปื้อนและไม่สามารถนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีได้ จนเกิดเป็นวงจรร้ายทำลายสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต ดังนี้

  1. ไม่แยกขยะก่อนทิ้ง – อย่างที่ทราบกันดีว่าขยะส่วนใหญ่มักเกิดมาจากครัวเรือน ซึ่งมีขยะหลากหลายประเภทสะสมและปะปนอยู่กันในถุงเดียว เพราะหลายคน ไม่รู้จักทำการแยกขยะก่อนทิ้ง เลยทำให้ ไม่ สามารถนำไปแยกขยะในภายหลังได้ โดยทั่วไปแล้วขยะนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ขยะทั่วไป, ขยะรีไซเคิล, ขยะอินทรีย์, และขยะอันตราย ซึ่งทุกประเภทจะถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีที่แตกต่างกันไป แต่หากเราไม่ช่วยกันแยกขยะแล้วนั้น ขยะทั้งหมดจะปนเปื้อนและถูกเหมารวมให้อยู่ประเภทขยะทั่วไป
  2. ขยะไม่ถูกกำจัดอย่างถูกวิธี – ขยะบางประเภทถูกนำไปกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง และมักจะเกิดขึ้นก็เมื่อเราไม่แยกขยะแต่ละประเภทออกจากกัน ทำให้ขยะทั้งหมดจะถูกนำไปฝังกลบ ซึ่งเป็นวิธีการกำจัดขยะทั่วไป แต่เมื่อขยะมีปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ ขยะทั้งหมดก็จะกระจายไปทั่ว และส่วนหนึ่งก็จะไหลลงสู่ทะเลด้วย โดยเฉพาะขยะที่เป็นประเภทสลายตัวยาก อย่างจำพวกขยะที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ รวมไปถึงขยะพวกขวดแก้ว พลาสติก ที่ยังคงสภาพเดิมบนโลกของเราหลายร้อยปี
  3. ทำลายสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต – เมื่อขยะที่เกิดขึ้นนั้นไม่ถูกแยกอย่างถูกต้องและนำไปกำจัดผิดวิธี จะทำให้ขยะเหล่านี้กระจายตัวไปยัง ธรรมชาติ ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมามากมายยกตัวอย่างเช่น เมื่อขยะไหลลงสู่ทะเลหรือมหาสมุทร จะทำให้ทะเลนั้นมีสิ่งสกปรกลอยจำนวนมาก เกิดผลเสียต่อทัศนียภาพ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นคือ สิ่งมีชีวิตในทะเลไม่ว่าจะเป็น เต่าทะเล ปลา กุ้ง หอย รวมไปถึงปะการัง เกิดอาการเจ็บป่วย เนื่องจากกินขยะเหล่านี้เข้าไป ทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิต หรือสังเคราะห์แสงตามปกติได้ ส่งผลเสียต่อสุขภาพจนเสียชีวิตในที่สุด
  4. วงจรธรรมชาติเปลี่ยน คนก็อยู่ไม่ได้ – หากปัญหาดังกล่าวสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลา และยิ่งเราปล่อยไว้นานมากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้ธรรมชาติรอบตัวของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สัตว์ต่าง ๆ เกิดล้มตาย ต้นไม้ใบหญ้าไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ รวมไปถึงมลภาวะทางอากาศที่ส่งผลต่อมนุษย์อย่างมาก สุดท้ายแล้วปัญหาเหล่านี้ เมื่อพอกพูนจนยากเกินกว่าที่จะแก้ไข ก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลกในที่สุด

ดังนั้น ขยะ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งใกล้ตัวและหลายคนอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงในเร็ววัน ก็อย่าชะล่าใจจนทำให้ปัญหาดังกล่าวเข้ามาถึงตัวและไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะในบางครั้ง การแก้ไขปัญหาเพียงปลายเหตุ ก็สามารถทำให้เรากลับมาเจอปัญหาเดิมซ้ำได้อีกครั้งอย่างแน่นอน

สุดท้ายนี้ SC จริงอยากจะขอเชิญเพื่อน ๆ ทุกคนให้มาร่วมกันรักษ์โลก และใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น เพียงแค่เริ่มจากเรารู้จักเรียนรู้ที่จะแยกขยะมูลฝอยภายในครัวเรือนหรือในบ้านของเราให้ถูกต้อง เพื่อที่จะทำให้ขยะเหล่านี้ถูกนำไปบริหารจัดการในการกำจัดได้อย่างถูกวิธี ขยะบางชนิดก็ยังสามารถนำมารีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย เพียงแค่เราเริ่มคิดสักนิดก่อนทิ้งกอดจะทำให้สามารถช่วยโลกของเราได้แค่ปลายนิ้ว