SCero Mission EP.6 : ขยะ ยิ่งแยก ยิ่งได้ประโยชน์ โลกยิ่งยั่งยืน

ถ้าเราลองมาคุยกันถึงเรื่อง “การแยกขยะ” แบบจริงจังดูสักครั้ง เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังแยกไม่ออกว่า ขยะที่เราทิ้งลงถังทุก ๆ วันนั้นเป็นขยะประเภทไหน แล้วเราถึงลงถังที่ถูกประเภทของมันหรือไม่? แน่นอนว่าต้องมีหลายครั้งที่เราเลือกมองข้ามและทิ้งมันไปตามปกติ และขอแค่ทิ้งให้ลงถังอย่างเดียวก็คงพอ แต่เพื่อน ๆ รู้หรือไม่ว่าขยะบางประเภทหากทิ้งไม่ถูกถัง อาจจะก่อให้เกิดอันตรายขึ้นมาก็เป็นได้

วันนี้ SC อยากชวนเพื่อน ๆ ทุกคนมาเริ่มจัดการแยกประเภทของขยะด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับขยะแต่ละประเภท เพื่อให้เรานำสิ่งที่รู้ไปเริ่มแยกขยะได้อย่างถูกต้อง และสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลจัดการขยะปลายทางทำงานได้ง่ายขึ้น เข้าสู่กระบวนการกำจัด ช่วยให้เกิดการ Recycle Upcycle ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

โดยประเภทขยะที่เราจะต้องรู้จักนั้นมี 4 ประเภท ดังนี้

  1. ขยะทั่วไป – เป็นขยะประเภทที่ย่อยสลายได้ยากหรือนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลแล้วไม่คุ้มทุน เช่น ถุงพลาสติกที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ กล่อมโฟมใส่อาหาร หลอดดูดน้ำ เป็นต้น ซึ่งขยะจำพวกนี้จะต้องถูกกำจัดโดยการฝังกลบเท่านั้น อีกทั้งการย่อยสลายก็ใช้เวลาหลายร้อยปี แนะนำเลยว่า จะต้องทำการทิ้งให้ถูกประเภทถัง และเลี่ยงการสร้างขยะประเภทนี้จะดีที่สุด
  1. ขยะรีไซเคิล – ขยะจำพวกนี้จะเป็นขยะที่สามารถนำไปหลอมเพื่อกลับมาใช้ใหม่ได้ เพียงแค่มีการแยกขยะให้ถูกวิธี แบ่งเป็ยหมวดหมู่ และทำความสะอาดก่อนนำไปทิ้ง เช่น กระดาษ กระป๋อง ขวดแก้ว กล่องนม เป็นต้น ดังนั้นแทนที่จะทิ้งลงถังทันที เราสามารถหาที่ที่รับ Recycle หรือ Upcycle ไปสร้างประโยชน์หรือนำขยะไปสร้างสินค้าใหม่ในอนาคตได้ โดยเฉพาะขวดน้ำ ก่อนนำไปทิ้งความทำความสะอาด แยกถุง ไม่ควรนำสิ่งใดหย่อนลงไปในขวด เพราะจะสร้างความยุ่งยากในการแยก และทำให้ขวดนั้นไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้นั่นเอง
  1. ขยะอินทรีย์ – เป็นขยะประเภทที่ย่อยสลายเองได้ โดยส่วนใหญ่มาจากเศษอาหารเหลือทิ้ง ซึ่งเป็นขยะที่ควรแยกประเภทไม่ให้ปะปนกับขยะประเภทอื่นมากที่สุด เพราะหากเกิดการหมักหมมปะปนกับขยะประเภทอื่นแล้ว นอกจากจะมีกลิ่นเหม็นเน่าเสีย จะทำให้ขยะอื่น ๆ ที่อาจจะสามารถนำไปรีไซเคิลไม่สามารถนำเข้าสู่กระบวนการได้ แนะนำว่าให้ใช้ถังย่อยสลายอาหาร หรือ นำเศษอาหารไปทำเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังมีประโยชน์อีกด้วย
  1. ขยะอันตราย – สำหรับประเภทนี้นับว่าเป็นขยะที่ต้องคัดแยกพิเศษ ไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาด เพราะขยะเหล่านี้ส่งผลอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้ จะต้องนำไปกำจัดด้วยวิธีเฉพาะทาง ยกตัวอย่างเช่น หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ ยาฆ่าแมลง ถ่ายไฟฉาย และขยะประเภทเครื่องมือทางการแพทย์ หรือแม้แต่หน้ากากอนามัย ที่อาจเป็นแหล่งกระจายเชื้อโรค ดังนั้น เราจะต้องคัดแยกและระบุให้ชัดเจนว่าขยะเหล่านี้เป็นขยะอันตราย

สำหรับ SC Asset เราก็มีโครงการ #BeRightBack ยิ่งแยกทิ้ง ยิ่งยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้ลูกบ้านหันมาทำความรู้จักกับขยะ รวมถึงคัดแยกขยะ และการสร้างวงจรชีวิตใหม่ของผลิตภัณฑ์พลาสติกให้สามารถหมุนเวียนอยู่ในระบบการผลิตและการใช้งานให้นานที่สุด ภายใต้แนวคิด Circular Living ทำให้เกิดชุมชนสร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นกัน

ถึงแม้ว่า “การแยกขยะ” อาจจะดูเป็นเรื่องยุ่งยากในชีวิตประจำวัน แต่ก็ไม่ควรปล่อยผ่าน เพื่อที่เราจะได้สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในบ้านและสังคมได้ เพียงแค่เราลองเริ่มต้นทีละนิด เราจะเข้าใจและสามารถทำได้ดีอย่างแน่นอน เพื่อให้โลกของเราเป็นบ้านหลังใหญ่ที่น่าอยู่ของทุกคน