SCero Mission EP.9 : 3 NO! ทำวันนี้ ช่วยลดวิกฤตโลกร้อน

ในพื้นที่ทั่วทุกมุมโลก ล้วนต่างเผชิญกับผลกระทบที่มาจากวิกฤตโลกร้อนที่กำลังปะทุความรุนแรงมากขึ้นเรื่อง แม้แต่หลายประเทศเองก็เริ่มผลักดันนโยบายต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างความตระหนักและผลักดันให้ทุกคนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากยิ่งขึ้น เพื่อรับมือกับปัญหาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของตัวเองให้เข้าใจธรรมชาติกันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในประเทศไทย ที่เราจะรู้สึกได้ชัดขึ้นเลยว่าอากาศบ้านเรานั้นร้อนมากขึ้นทุกปี และเชื่อว่าหลายคนก็ไม่ไหวกับอากาศที่ร้อนมากเกินไปแบบนี้เช่นกัน

วันนี้ SC อยากมาแนะนำไอเดียดี ๆ ในการช่วยลดวิกฤตโลกร้อน ทำให้สภาพแวดล้อมของเรานั้นเย็นลง หรือลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอากาศจนกลายเป็นภาวะโลกรวน ซึ่งจะมีวิธีแก้ปัญหาแบบไหน ทำได้อย่างไร เราไปดูกันเลย!

  1. NO WASTE FOOD – ลดการบริโภคอาหารมากเกินความจำ เพราะพฤติกรรมในลักษณะนี้จะก่อให้เกิดขยะเศษอาหารจำนสนมาก เนื่องจากเรารับประทานอาหารไม่หมด แล้วสุดท้ายก็ต้องเหลือทิ้ง ทำให้เศษอาหารเหล่านี้หมักหมมเน่าเสีย บางครั้งก็ไหลลงไปติดตามท่อระบายน้ำจนอุดตัน ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ ดังนั้น เพียงแค่เราทุกคนช่วยกันกินอาหารเท่าที่พออิ่ม กะปริมาณที่พอกิน ไม่ทำอาหารหรือตักอาหารในปริมาณที่มากจนเกินไป รวมไปถึงการซื้อวัตถุดิบที่ควรวางแผนว่ากินในปริมาณที่เท่าไหร่ และเก็บไว้ได้นานกี่วัน เพื่อจะได้ไม่ทิ้งขว้างเมื่อกินไม่ได้ และไม่เสียเงินไปเปล่าประโยชนืด้วย
  1. NO FAST FASHION – หันมาเลือกซื้อเสื้อผ้าตามกระแสให้น้อยลง โดยเปลี่ยนมาสนใจแฟชั่นที่ยั่งยืน สวมใส่ได้นาน เพื่อช่วยลดปริมาณกองขยะเสื้อผ้าที่เกลื่อนอยู่ตามทั่วทุกมุมโลก และยังส่งผลเสียทำให้ระบบการจัดการขยะต้องทำงานหนักอย่างเหลือเชื่อ เนื่องจากโลกของแฟชั่นเปลี่ยนกระแสและเสื่อความนิยมอย่างรวดเร็ว ทำให้การใส่เสื้อผ้าตามแฟชั่นนั้นเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังนั้น เราความเลือกซื้อและใส่เสื้อผ้าตามแฟชั่นให้น้อยลง เลือกใส่เสื้อผ้าที่ร่วมแฟชั่น ร่วมสมัย ใส่ได้นาน ไม่เอาท์ และใช้งานได้จริงในทุก ๆ วันนั่นเอง
  1. NO SINGLE PLASTIC – ไม่ใช้พลาสติกที่ใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว เพราะปัจจุบันพลาสติกยังคงเป็นวัสุดที่คนส่วนใหญ่ยังเลือกใช้ เนื่องจากมีความจำเป็นหรือไม่ค่อยมีวัสดุธรรมชาติที่ไม่สามารถนำมาใช้ทดแทนได้ ถึงกระนั้น เราก็สามารถใช้พลาสติกในรูปแบบหมุนเวียนได้ ยกตัวอย่างเช่น การนำถุงพลาสติกกลับมาใช้ใส่ของหลาย ๆ ครั้ง นำแก้วน้ำพลาติกที่แข็งแรงกลับมาใช้ซ้ำในบางโอกาส เพียงเท่านี้ เราก็สามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตและจำกัดปริมาณการใช้งานได้ โดยที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง ขยะที่เกิดจาดพลาสติกก็จะลดลงตามไปด้วย

นอกจากนี้ การลดวิกฤตโลกร้อน เราสามารถทำได้หลากหลายวิธี ทั้งการใช้สิ่งของที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ อย่างกระเป๋าผ้าที่เราสามารถนำไปใส่ของได้มากมายหลายครั้ง มีความทนทานกว่าพลาสติก และสามารถนำไปซักทำความสะอาด ตากแดดจนแห้ง และกลับมาใช้ใหม่ได้ในระยะยาว หรือแม้แต่การเลือกใช้สินค้าและบริการที่ใส่ใจในเรื่องของการลดวิกฤตโลกร้อน ทำสินค้าและบริการในลักษณะ Eco Products & Services ก็ช่วยโลกไว้ได้เยอะอย่างแน่นอน

สุดท้ายนี้ SC อยากให้เพื่อน ๆ ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องของโลกร้อนกันมากยิ่ง ด้วยการปรับมุมมองความคิดของตัวเองใหม่ เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ทั้งการลดใช้พลาสติก ใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้าให้น้อยลง ไม่กินอาหารมากจนเกินความจำเป็น ก็สามารถช่วยโลกไปได้ไม่น้อยก็มาก หากเราไม่เริ่มทำกันตั้งแต่วันนี้ โลกของเราอาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อย่างแน่นอน