รู้จักการลงทุนตามแต่ละช่วงอายุ

การออมคือสิ่งสำคัญแต่การลงทุนนั้นสำคัญกว่าเพราะปัจจุบันการหวังรายได้ดอกเบี้ยจากการออมในสถาบันการเงิน ต่างๆ ไม่สามารถสู้กับเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ดังนั้นการลงทุนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเงินเก็บส่วนหนึ่งไปต่อ ยอดสร้างผลกำไรที่มากกว่า โดยประเภทของการลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่รับได้ สภาพคล่องทางการเงิน และวางแผนให้หมาะกับช่วงวัยก็ช่วยให้การลงทุนครั้งนี้เติบโตและงอกเงยอย่างที่คิดได้ สำหรับใครที่เพิ่งสนใจ การลงทุน วันนี้ SC Asset รวบรวมการลงทุนที่น่าสนใจโดยแบ่งตามช่วงอายุมาให้คุณวางแผนกัน

  1. 20 – 30 ปี First Jobber เน้นการเก็บออมเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว

ขั้นแรกของการลงทุนคือควรมีเงินเก็บออม เผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินใดๆ โดยควรเก็บออมประมาณ 10% ของรายได้ทุกเดือน หรือถ้าใครสามารถขยับเงินออมไปถึง 20-30% ก็จะยิ่งดี โดยควรมีเงินสำรองประมาณ 3-6 เดือน

สำหรับการลงทุนในขั้นแรก เลือกลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยเพื่อยังคงรักษาเงินต้นไว้ได้มั่นคง แนะนำให้ลงทุนในกองทุนรวมที่มีผู้บริหารกองทุนแบบมืออาชีพคอยจัดการให้หรือลงทุนและเก็บออม ในประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ

และสำหรับใครที่สามารถเก็บเงินต่อเดือนได้อย่างสม่ำเสมอ แนะนำให้ซื้อหุ้นแบบ DCA (Dollar Cost Average) คือการซื้อหุ้นโดยลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน คือทยอยซื้อหุ้นเป็นงวดๆ โดยใช้เงินจำนวนเท่าๆ กันทุกเดือนเป็นระยะเวลาหนึ่ง เลือกสะสมหุ้นพื้นฐานดี ธุรกิจมั่นคง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงในระยะยาว และได้รับเงินปันผลทุกปี

2. 30-40 ปี สร้างครอบครัว เน้นการเก็บออมปันผลดี มีความเสี่ยงได้สูง

เนื่องจากเป็นวัยที่กำลังทำงานและเติบโตในหน้าที่การงาน อาจจะเก็บออมและลงทุนที่มีความเสี่ยงมากกว่าขึ้นกว่าเดิม ได้บ้าง เช่น การเก็งกำไรในหุ้น หรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องรีเสิร์ชและหาความรู้มากขึ้น และต้องรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดได้ 

และเป็นวัยที่ควรทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพเอาไว้ หนึ่งในแผนที่น่าสนใจเพื่อการเก็บออมเงินและลงทุน คือประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ ซึ่งหากอยู่จนครบกำหนดสัญญาของกรมธรรม์ก็จะได้เงินคืนตามจำนวนที่ระบุไว้ ซึ่งบางแผนก็จะได้ดอกเบี้ยส่วนหนึ่งด้วย และที่สำคัญก็ยังจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีแต่ละปีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท อีกด้วย

3. 41-50  ปี เตรียมเงินเกษียณ ลงทุนในที่ที่มีความเสี่ยงปานกลาง

ช่วงเวลาเก็บเงินเพื่อเตรียมสำหรับวัยเกษียณ ดังนั้นจึงต้องป้องกันเงินต้นเอาไว้ให้แข็งแรงจัดสรรเงินและลงทุนในที่ ที่มีความปลอดภัย เช่น เงินฝากและตราสารหนี้ ประมาณ 30-40% และเงินส่วนที่เหลือ 60-70% นำไปลงทุนในหุ้นระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนดี ซึ่งมีเงินต้นมากและเลือกหุ้นที่แข็งแรงและให้ดอกเบี้ยสูง ก็จะยิ่งได้กำไรในส่วนนี้ได้

นอกจากนี้ยังสามารถลงทุนในตราสารหนี้กับธนาคารซึ่งมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยชัดเจน อัตราผลตอบแทนที่ได้รับจะสม่ำเสมอ ซึ่งได้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าการฝากออมทรัพย์แบบปกติ

4. 50 ปีขึ้นไป ลดความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ในยามเกษียณ

ปรับสัดส่วนฝากเงินในที่ที่มีความเสี่ยงต่ำ กับลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีอย่างละ 50-50 หากยังมีรายได้บ้างจากอสังหาริมทรัพย์ก็ควรเอาไปลงทุนในตราสารหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงประมาณ 30% เพื่อให้ได้ผลกำไรมาต่อยอดในด้านอื่นๆ ต่อไป 

การลงทุนและวางเป้าหมายเล็กใหญ่ทุกหมุดหมายของชีวิต ตั้งแต่การเอาชนะเงินเฟ้อทุกปี ได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลที่ดีและเพิ่มขึ้นทุกปี มีสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ให้ช่วงบั่นปลายชีวิตได้ สิ่งเหล่านี้ทำให้การลงทุนสนุกขึ้นและทำให้คุณยังลงทุนอยู่เสมอ