ข้อควรรู้ 5 ขั้นตอนก่อนต่อเติมบ้านอย่างไรไม่ให้พลาด

หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าการต่อเติมบ้าน มีเรื่องข้อกฎหมายที่ควรคำนึงด้วย แต่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้น ลองพิจารณาถึงสิ่งที่ควรคำนึงก่อนคิดจะต่อเติมบ้านเสียก่อน เพราะการต่อเติมบ้านมีเรื่องของโครงสร้างที่เปลี่ยนไป การรับน้ำหนักของเสาบ้าน ฯลฯ วันนี้ SC Asset หยิบสิ่งสำคัญที่ควรคำนึกถึงหากคุณคิดจะต่อเติมบ้านมาช่วยให้คุณพิจารณา

ตั้งโจทย์ต่อเติมบ้านให้ชัดและวางแผนให้รัดกุม

1.ตั้งโจทย์ต่อเติมบ้านให้ชัดและวางแผนให้รัดกุม

หลักๆ แล้ว การต่อเติมบ้านส่วนใหญ่จะไม่พ้น 

  • หน้าบ้าน ที่ต้องการเติมโครงเหล็กหลังคา 
  • ข้างบ้าน คือต่อเติมห้องเพิ่มพื้นที่จากเดิม
  • หลังบ้าน อาจเป็นครัวไทยหรือลานซักล้าง
  • ในบ้าน อย่างการกั้นห้องใหม่ 

ซึ่งก่อนอื่นต้องตั้งโจทย์ให้ชัดว่าอยากจะต่อเติมบ้านในส่วนไหน ก่อนจะไปปรึกษา นักออกแบบ หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อจะได้ไม่คล้อยตามความเห็นของคนอื่น

ต่อเติมบ้านโดยไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบ้าน

2.ไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบ้าน

ในส่วนของพื้นที่ส่วนขยาย ควรออกแบบให้พื้นที่ตรงนั้นมีโครงสร้างที่รับน้ำหนัก เฉพาะในส่วนของพื้นที่ที่ต่อเติมบ้านเพิ่ม เพราะหากเชื่อมต่อกับตัวบ้านและให้โครงสร้างเดิม เป็นที่รับน้ำหนัก อาจจะทำให้บ้านทรุด หรือกำแพงแยก เป็นต้น 

ศึกษากฎหมายการต่อเติมบ้านให้ดี

3.ศึกษากฎหมายการต่อเติมบ้านให้ดี

หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าการต่อเติมพื้นที่บ้านนั้นมีเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยมี พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารให้เป็น ไปอย่างเรียบร้อยและปลอดภัย ไม่รุกล้ำหรือรบกวนพื้นที่รอบข้าง โดยไม่สามารถต่อเติมบ้านจนเต็มมิดทั้งพื้นที่ เพราะกฎหมายเกี่ยวกับระยะร่นและที่เว้นว่าง คือ เจ้าของบ้านต้องมีระยะเว้นพื้นที่ว่างระหว่างหน้าตัวบ้านกับเขตที่ดินของตัวเอง เช่น

  • ต้องมีระยะร่นระหว่างตัวอาคารกับจุดกึ่งกลางถนนอย่างน้อย 3 เมตร
  • ต้องมีที่เว้นว่างระหว่างตัวอาคารกับเขตที่ดินด้านหน้าอย่างน้อย 3 เมตร ด้านหลังและด้านข้างอย่างน้อย 2 เมตร
  • ต้องมีขอบเขตอาคารไม่เกิน 70% ของที่ดิน 

เพราะหากเจ้าบ้านถูกร้องเรียนและพบว่าต่อเติมบ้านแบบผิดกฎหมาย จะต้องโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 30,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

จ้างนักออกแบบต่อเติมบ้าน

4.จ้างนักออกแบบต่อเติมบ้าน

ถ้าจะให้ดี แนะนำให้จ้างนักออกแบบมืออาชีพ มาช่วยคำนวณเรื่องน้ำหนักและโครงสร้าง ของพื้นที่ที่จะต่อเติมบ้าน และสามารถแนะนำเรื่องต่างๆ ได้อย่างคลอบคลุมและสบายใจ ทั้งเรื่องกฎหมาย ขั้นตอน การก่อสร้าง ฯลฯ ยิ่งการต่อเติมเป็นพื้นที่ในบ้านหรือชั้นบน ยิ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ไม่เช่นนั้น การต่อเติมบ้านในครั้งนี้อาจเป็นฝันร้าย ของคุณก็ได้

5.บอกเพื่อนบ้านว่ากำลังมีการต่อเติมบ้านเกิดขึ้น

บอกกล่าวเพื่อนบ้านว่ากำลังจะมีการก่อสร้างต่อเติมบ้านในวันและเวลาใด เพื่อไม่ให้เสี่ยงไป สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้าน ถ้าจะให้ดีหากได้รับการยินยอมกับเพื่อนบ้านก่อน การต่อเติมบ้านก็น่าจะสบายใจเป็นที่สุด 

หลังจากที่เตรียมตัวทั้งหมดนี้แล้ว ก็วางแผนให้รัดกุมทั้งเรื่องของการก่อสร้างและงบ การก่อสร้างเพื่อควบคุมไม่ให้บานปลาย เท่านี้จะต่อเติมบ้านอีกกี่ครั้งก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่แล้ว