รักษ์โลกด้วย 5 วิธีลดภาวะโลกร้อน ง่ายๆเริ่มจากตัวเราเอง

วิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวมนุษย์ขึ้นทุกวัน ทั้งฝุ่น PM , สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง Climate Change, ภาวะโลกร้อน เทรนด์การรักษ์โลกในปีนี้ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ผู้คนหวังว่าตนเองจะเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนช่วยดูแลโลก โดยพยายามปรับการใช้ชีวิตประจำวันให้ Friendly กับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด  เพราะมีความเชื่อว่า หากช่วยโลกให้ดีขึ้นได้ คุณภาพชีวิตของเราก็จะดีตามไปด้วย

SC ASSET ก็มีความเชื่อเช่นนั้น เรามุ่งหวังว่าจะเติบโตอย่างยั่งยืนบนวิถีโลกใหม่ และเป็นส่วนช่วยในการเชื่อมต่อ solutions สู่ผู้คนและสิ่งแวดล้อม วันนี้เราจึงนำวิธีการช่วยโลก โดยเริ่มต้นจากการปรับชีวิตประจำวันของตัวเอง มาดูกันว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้าง


1. แยกขยะ 
ลดโลกร้อน

การแยกขยะถือเป็นการดูแลโลก วิธีลดภาวะโลกร้อน ที่อยู่ในชีวิตเรามาอย่างยาวนาน เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวที่หากเราใส่ใจ โลกก็จะน่าอยู่ขึ้นได้ เริ่มต้นจากการคัดแยกก่อนทิ้งเพื่อลดปริมาณขยะ โดยเลือกทิ้งในถังขยะที่ถูกประเภท ได้แก่ ขยะเศษอาหาร เช่น ผลไม้ เศษผัก เศษอาหาร, ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่ายไฟฉาย กระป๋องสเปรย์  หลอดไฟฟลออเรสเซนต์, ขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ เศษพลาสติก กระป๋องเครื่องดื่ม เศษโลหะ และขยะทั่วไป เช่น ห่อพลาสติก ถุงพลาสติก ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กล่องใส่อาหาร เป็นต้น  นอกจากนั้นควรเลี่ยงการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้งเพื่อช่วยลดปริมาณขยะ การแยกขยะเพิ่มการนำกลับมารีไซเคิล เราจะเหลือขยะที่ต้องกำจัดน้อยลง ขยะบนโลกก็จะลดลงด้วย 

2. ใช้ขวดน้ำและจานชามประจำตัว

การใช้ภาชนะประจำตัว เป็นเรื่องง่าย ๆ  ที่เราสามารถทำได้เลยทันที และเป็นวิธีลดภาวะโลกร้อนช่วยโลกได้เลยทันที เนื่องจากช่วยลดการเกิดขยะจากแก้วน้ำหรือภาชนะที่ใช้แล้วทิ้ง ลองนึกดูเล่น ๆ ว่าภายใน 1 วันเราซื้ออาหารกี่มื้อ ซื้อน้ำดื่มกี่แก้ว หากเราเตรียมภาชนะส่วนไว้ให้พร้อมจะสามารถช่วยลดขยะ และพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งได้อย่างน้อยวันละ 3 ชิ้น เมื่อทำอย่างต่อเนื่องก็สามารถลดขยะได้อย่างมหาศาลเลยล่ะ 

3. ลดมลพิษที่เกิดภายในบ้าน 

การใช้ชีวิตภายในบ้านของเราในบางครั้งก็เผลอทำร้ายสิ่งแวดล้อมโดยไม่รู้ตัว เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีสารเคมีสะสมอยู่ ไม่ว่าจะเป็น สบู่ แชมพู ครีมนวดผม ยาสีฟัน ครีมโกนหนวด โฟมล้างหน้า รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในครัวอย่างน้ำยาล้างพืชผัก น้ำยาล้างจานที่ต้องจัดการกับคราบไขมัน เศษอาหารจากการล้างจาน ซึ่งคราบไขมันที่จับตัวกันเป็นแผ่นลอยอยู่บนผิวน้ำไม่ให้ออกซิเจนในอากาศผ่านลงสู่น้ำทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียได้ ทางที่ดีควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้สารเคมีจากครัวเรือน 

4. วางแผนการซื้ออาหารเพื่อลด Food Waste

การวางแผนการซื้ออาหาร สามารถทำได้ด้วยการประเมินการทำอาหารในแต่ละวัน แต่ละมื้อ แล้วค่อยเลือกซื้อวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหาร โดยอาจจะตั้งเป้าหมายไว้ว่าในการจ่ายตลาด 1 ครั้งจะทำอาหารให้หมดภายใน 3 วันโดยไม่ซื้อเพิ่ม การวางแผนการซื้ออาหารนอกจากจะเป็นผลดีต่อสุขภาพของคนในบ้าน เนื่องจากทำให้ได้ทานอาหารที่สดใหม่อยู่เสมอแล้วนั้น ยังเป็นวิธีลดภาวะโลกร้อน ช่วยลดขยะไปด้วยในตัว เนื่องจากทำให้เราไม่ต้องทิ้งอาหารที่เหลือไปโดยเปล่าประโยชน์ 

5.เลือกใช้รถยนต์ระบบไฟฟ้า (EV)

การเลือกใช้รถยนต์ระบบไฟฟ้า หรือรถ EV นับเป็นส่วนหนึ่งของวิธีลดภาวะโลกร้อนช่วยดูแลโลก เพราะเป็นการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แถมยังประหยัดเชื้อเพลิง มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง และเป็นการใช้งานรถยนต์ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกได้ ซึ่งในปัจจุบันในประเทศไทยเองก็มีบ้านที่รองรับการชาร์จไฟฟ้าให้สำหรับรถอีวี สำหรับบ้านของ SC ASSET เราได้จัดเตรียมเครื่องชาร์จไฟฟ้า EV Charger Station เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้ลูกบ้านที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย