กู้บ้าน ลดหย่อนภาษีได้อย่างไร และเท่าไหร่

รู้หรือไม่ว่า การกู้ซื้อบ้านนั้นสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สำหรับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือที่เราเรียกว่า ภ.ง.ด.90/91 ซึ่งไม่ว่าะจะเป็นการกู้ซื้อบ้านคนเดียว หรือกู้ร่วม จะมีรายละเอียดอย่างไร และสามารถลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ ไปอ่านกันเลย

  1. กู้ซื้อบ้านอย่างไรให้ลดหย่อนได้

รัฐสนับสนุนให้ประชาชนที่ต้องการซื้อบ้าน ด้วยการแบ่งเบาภาระด้านภาษี โดยกำหนดให้ผู้มีเงินได้มีสิทธิ ในการหักลดหย่อนภาษีจากดอกเบี้ยที่ชำระไปเพื่อการผ่อนบ้าน สูงสุดถึงปีละ 100,000 บาท สำหรับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือ ภ.ง.ด.90/91 โดยต้องมีเงินไขในการซื้อบ้านกับสถาบันการเงินที่รัฐกำหนดไว้ ดังนี้

  • ธนาคารพาณิชย์
  • บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน
  • บริษัทประกันชีวิต
  • สหกรณ์
  • นายจ้างซึ่งมีระเบียบเกี่ยวกับเงินกองทุนที่จัดสรรไว้เพื่อสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
  • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
  1. เงื่อนไขการเลือกซื้อบ้าน

สำหรับการซื้อบ้านที่จะได้รับสิทธิการลดหย่อนภาษีนั้นจะเป็นบ้านมือหนึ่ง บ้านมือสอง หรือเป็นการสร้างบ้านเองก็ได้ แต่หากเป็นการกู้มาเพื่อซ่อมแซมบ้าน จะเป็นอีกกรณีที่ไม่สามารถ นำไปลดหย่อนภาษีได้

  1. เงื่อนไขการลดหย่อนสำหรับการกู้ร่วม

สำหรับบ้านที่กู้ร่วมให้สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ทุกคน แต่รวมกันแล้ว ต้องไม่เกินจากที่จ่ายจริง และไม่เกิน 100,000 บาท เช่น มีผู้กู้ร่วม 2 คน จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ไปทั้งหมด 110,000 บาท จะสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาท ก็สามารถยื่นลดหย่อนภาษีได้คนละ 50,000 บาท นั่นเอง

  1. ลดหย่อนได้กี่บาท

ตามเพดานที่รัฐกำหนดไว้คือลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท หากว่าจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้น้อยกว่านั้น ให้คิดตามจริง หากจ่ายดอกเบี้ยเกินให้ลดหย่อนได้ 100,000 บาทเท่านั้น สำหรับใครที่กู้ซื้อบ้านและเข้าข่ายเกณฑ์เหล่านี้ อย่าลืมใช้สิทธิลดหย่อนกันนะครับ เรียกได้ว่าเป็นการช่วยลดภาระการจ่ายภาษีของประชาชนไปได้เยอะเลย ใครที่กำลังสนใจจะซื้อบ้าน เห็นการช่วยเรื่องลดหย่อนภาษีจากภาครัฐแล้วอาจจะทำให้ตัดสินใจซื้อบ้านง่ายขึ้นกันไหมครับ