จะสิ้นปีแล้ว…มาเปลี่ยนเพื่อโลก เพื่อเรา ด้วยการแยกขยะในบ้านอย่างถูกวิธี

เมื่อพูดถึงเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่คนทั้งโลกประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบัน ในฐานะมนุษย์โลกคนหนึ่ง ที่แม้ว่าการใช้ชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้า เดินทางไปทำงาน กลับบ้านจนถึงเข้านอน อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโลกในระดับรุนแรงมากเท่าองค์กรใหญ่ ๆ แต่หากคนทุกคนมาช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวันละนิด จะส่งผลที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน เพราะการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกในครั้งนี้ไม่ใช่แค่หน้าที่ของกลุ่มคนบางกลุ่ม แต่เป็นเรื่องของคนทุกคนที่อยู่บนโลกนั่นเองครับ

ทุกคนทราบกันหรือไม่ว่า? จริง ๆ แล้วขยะที่เราเห็นอยู่ในทะเลไม่ได้มาจากคนทิ้งขยะลงทะเล แต่มาจากการทิ้งขยะไม่ถูกวิธี หรือการใช้วัสดุ Single-Use จนเกิด “ขยะทั่วไป” มากเกินไป ซึ่งเป็นประเภทขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิล หรือนำไปเป็นปุ๋ยได้ จึงอยู่ได้แค่บ่อฝังกลบ มีโอกาสที่เมื่อฝนตกแล้วจะไหลไปพร้อมกับสายน้ำ แล้วลงสู่ทะเล จนส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลนั่นเองครับ

SC Sunblog ขอชวนผู้อ่านทุกคนที่ยังไม่เริ่มปรับ มาเปลี่ยนเพื่อตัวเรา เพื่อโลก โดยเริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการแยกขยะที่บ้านกันครับ

แยก และทิ้งขยะตามประเภท เรื่องง่าย ๆ ที่ทำได้ทุกคน

การแยกขยะอย่างไม่ถูกวิธี เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลก เพราะหากรวมกันในปริมาณมากโดยไม่ได้กำจัดแล้ว นอกจากจะส่งกลิ่นเหม็น เป็นมลภาวะทางอากาศ กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโลกแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้างอีกด้วยครับ

 1. รู้จักการแยกขยะ 4 ประเภท
 • ขยะอินทรีย์ คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว ได้แก่
  • ขยะมูลฝอย (พืช ดอกไม้ วัชพืชต่าง ๆ)
  • เศษอาหาร (อาหารที่ทานเหลือ เปลือกไข่ เปลือกผัก และผลไม้)
  • ขยะจากมูลสัตว์ มูลสัตว์ สิ่งปฏิกูลจากสัตว์
 • ขยะรีไซเคิล คือ ขยะที่ทิ้งไปแล้วสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้งได้ หรือสามารถนำไปทำสิ่งใหม่หลังจากผ่านกระบวนการรีไซเคิลได้ เช่น ขวดพลาสติก, ถุงพลาสติก, ขวดแก้ว, กระป๋อง, กระดาษ
 • ขยะอันตราย คือ ขยะที่มีสารปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ เช่น ถ่านไฟฉาย, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ยาหมดอายุ, วัตถุไวไฟ, กระป๋องเสปรย์
 • ขยะทั่วไป คือ ขยะที่ย่อยสลายยาก หรือไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิล เช่น ซองขนม กล่องโฟม ฟอยล์ ถุงพลาสติก ภาชนะปนเปื้อนอาหาร
 1. เริ่มแยกขยะในบ้าน
 • แยกขยะอินทรีย์ หรือขยะย่อยสลายได้ โดยแยกระหว่างเศษอาหารกับเศษใบไม้
  • ขยะรีไซเคิล : แยกขยะรีไซเคิลแต่ละชนิดออกจากกัน เพื่อความสะดวกในการหยิบใช้ และความง่ายในการนำไปขาย โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่
  • กระดาษ โดยแยกหนังสือพิมพ์ สมุด หนังสือ กล่อง ลัง เศษกระดาษออกจากกัน แล้วมัดแต่ละชนิดไว้ให้เรียบร้อย
  • แก้ว ทำความสะอาดให้เรียบร้อย
  • พลาสติก ทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วทำให้แบน
  • โลหะ ทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วทำให้แบน
  • ขยะอันตราย : แยกขยะอันตรายออกจากขยะประเภทอื่น แล้วแยกชนิดของขยะอันตรายแต่ละชนิดออกจากกัน แล้วเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดได้มิดชิด ไม่รั่วไหล
  • ขยะทั่วไป : ขยะที่นอกเหนือจากขยะ 3 ประเภทด้านบน สามารถรวมกันแล้วนำไปทิ้งได้เลยครับ

3. ลดการซื้อ คิดก่อนทิ้ง วิธีลดขยะอย่างยั่งยืน

 • ยึดหลัก 7R ลดขยะในบ้าน
  1. Reduce (ลดการใช้) : ลดใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งให้มากที่สุด แล้วหันมาใช้ถุงผ้า กล่องข้าวที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ไปจนถึงภาชนะใช้ซ้ำต่างๆ อย่างหลอด ขวดน้ำ ช้อนส้อม ตะเกียบ
  2. Reuse (ใช้ซ้ำอย่างคุ้มค่า) : นำสิ่งที่มีมาใช้ซ้ำอยู่เสมอจนมันหมดอายุการใช้งาน เช่น การใช้กระดาษให้ครบ 2 หน้า หรือการ D.I.Y เสื้อผ้าให้มีเอกลักษณ์มากขึ้น
  3. Refill (เติมมาใช้ใหม่) : การนำบรรจุภัณฑ์เดิมไปเติมผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์หลายๆ แบรนด์ก็ทำออกมาในรูปแบบ Refill เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค รวมไปถึง Refill Station สำหรับเติมแชมพู สบู่ น้ำยาซักผ้าก็ได้รับความนิยมสูงขึ้นอีกด้วย
  4. Return (ส่งคืน) : อย่างการคืนบรรจุภัณฑ์ไปสู่ผู้ผลิต ซึ่งช่วยในลดการผลิตเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นพิเศษ จากผู้ผลิตสำหรับผู้ที่นำบรรภัณฑ์ไปคืนอีกด้วย
  5. Repair (ซ่อมแซม) : การซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชำรุดและนำกลับมาใช้ใหม่ เลี่ยงการซื้อเสื้อผ้าใหม่ช่วยลด Demand ของอุตสากรรมแฟชั่นที่ก่อมลพิษเป็นอันดับ 2 ของอุตสากรรมทั้งหมด และช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นด้วย
  6. Replace (แทนที่) : การหาทางเลือกใหม่มาแทนที่พลาสติกหรือวัสดุที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
  7. Recycle (หมุนเวียนมาใช้ใหม่) : สิ่งที่เราสามารถทำในกระบวนการนี้ได้คือการแยกประเภทขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ก่อนทิ้ง

โลกทุกวันนี้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ที่ควบคู่ไปกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน ส่งผลให้อุณหภูมิโลกเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปี ถ้าจะให้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดที่สุดคงหนีไม่พ้นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่ทวีคูณความรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ระบบนิเวศในธรรมชาติถูกคุมคามไปทั่วโลก จนในตอนนี้เรามาถึงจุดที่ไม่สามารถปล่อยให้อุณหภูมิสูงขึ้นไปมากกว่านี้ได้แล้ว

สำหรับใครที่สนใจเรื่อง “การแยกขยะอย่างถูกวิธี” มาพบกันในงาน WOW 2022 (Wonder of Well-being City 2022) “อัศจรรย์เมืองน่าอยู่” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 27 พ.ย. 2565 เวลา 10.00-22.00 น. ณ สวนเบญจกิติ มาเริ่มเปลี่ยนกันตั้งแต่วันนี้เพื่อโลกที่ดีขึ้นในวันข้างหน้ากันนะครับ