สรุปข้อควรรู้ทั้งหมดของมาตรการ LTV ใหม่

ข่าวดีสำหรับใครที่กำลังจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพราะเพิ่งมีกำหนด LTV ใหม่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกมาประกาศมาตรการ ‘สินเชื่อที่อยู่อาศัย’ เป็นการชั่วคราว ซึ่งออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยผ่านอสังหาริมทรัพย์ ให้สามารถกู้ซื้อบ้านโดยไม่ต้องมีเงินดาวน์ จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง SC Asset สรุปมาให้ครบในบทความเดียว

  1. LTV คืออะไร

LTV ย่อมาจาก Loan to Value คือ อัตราส่วนการให้สินเชื่อซื้อบ้านโดยเทียบกับมูลค่า เป็นการกำหนดจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อลดความเสี่ยงให้กับสถาบันทางการเงินในการปล่อยกู้ซื้อบ้าน เช่น LTV จำกัดที่ 70% นั่นหมายความว่า หากซื้ออสังหาริมทรัพย์ราคา 1,000,000 บาท ธนาคารจะปล่อยกู้ได้ที่ 700,000 บาทเท่านั้น

2. การกู้ได้เต็ม 100

ใจความสำคัญของมาตรการปลดล็อก LTV ครั้งคือ คือการปลดล็อกเพดานการปล่อยกู้ได้เต็ม 100% นั่นหมายความว่า ผู้กู้สามารกู้เงินจากธนาคารได้เต็มจำนวนของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ จนถึงปี 2565 เลยทีเดียว

3. หลักการซื้อสำหรับมาตรการ LTV

3.1 มูลค่าบ้านต่ำกว่า 10 ล้านบาท จะได้กู้ 100% ในสัญญากู้หลังที่ 2 เป็นต้นไป

3.2 มูลค่าบ้านตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป จะได้กู้ 100% ตั้งแต่บ้านหลังที่ 1 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโควิด-19 ซึ่งกระทบทั้งบริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริษัทก่อสร้าง ออกแบบ รวมถึงผู้รับเหมาทั้งหลาย การปลดล็อก LTV ในครั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นการซื้อขาย การจ้างงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น

4. ระยะเวลาของการปลดล็อก LTV

การปลดล็อกชั่วคราวครั้งนี้ มีระยะเวลาการทำสัญญา ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 – วันที่ 31 ธันวาคม 2565สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจซื้อบ้านในช่วงเวลานี้ แม้จะมีการปลดล็อกเพดานวงเงินกู้ซื้อแล้ว แต่ก็ควรเลือกบ้าน คอนโด หรืออสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระ คำนวนดอกเบี้ยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจนะครับ